Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas parapijoje (2022-03-11)

Paskelbta: 2022-03-14

Kovo 11 dieną, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje kauniečiai ir miesto svečiai galėjo pasiklausyti neseniai susikūrusio vyrų kvarteto „Popule Meus“ koncerto. Skambėjo "Lietuva brangi“,"Eina garsas“,"Kur giria žaliuoja“, "už Raseinių ant Dubysos“,"Gal pavargai?“ ir premjerinė daina "Meilės malda“. Muziką šiai dainai sukūrė pats vadovas Ramūno Baranauskas , žodžiai Eriko Šachverdijevo.


Minint Kovo 11-ąją ir kartu meldžiantis už brolišką Ukrainos tautą, prieš vakarines šv. Mišias buvo apmąstomas Kryžiaus kelias. Maldai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Vakarinėms šv. Mišioms vadovavo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, koncelebravo kan. Robertas Pukenis.


 Dėkota už Laisvės dovaną, melsta, kad būtume verti tikrosios Laisvės, prisiminta Ukraina ir jos žmonės, šiandien laikantys Laisvės egzaminą.


Homilijos metu kun. N. Pipiras akcentavo, kad neužtenka tik turėti laisvę, tačiau ją reikia nuolat auginti, kuriant savo ateitį, apsisprendžiant ne tik už save, bet ir už kitą, o pasitaikančias problemas spręsti taip, kaip liepia Evangelija - tarp keturių akių. Tik išmokę dialogo, atradę akių kontaktą su tais, kurie yra šalia, atsisakę vergauti savo puikybei, vengdami "pseudolaisvės be moralinių įsipareigojimų" iš tiesų būsime tikrai laisvi.


Po šv. Mišių koncertą „Mes – Laisvės vaikai“ dovanojo Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos jaunieji atlikėjai.  Skambėjo Ūlos Jonaitytės atliekama „Nella Fantasia“, gitaristų ansamblio Giovanni Battista Martini „Gavotas“,  šokių pynę Lietuvai  skyrė tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“.   Koncertą vainikavo Jungtinio jaunučių choro atliekamas kūrinys „Mano vardas  – Lietuva“.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021