Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos pastoracinės tarybos narės R. Lipšienės pirmųjų mirties metinių paminėjimas (2022-03-01)

Paskelbta: 2022-03-01

Lygiai prieš metus parapiją pasiekusi liūdna žinia, kad staiga netekome Rimutės Lipšienės, sukrėtė ne vieną.

Artėjant pirmųjų mirties metinių dienai, parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus paraginti, saulėtą sekmadienio popietę keletas senjorų ir aktyvo narių nuvyko į Girkalnio kapines pasimelsti ir uždegti žvakutę ant Rimutės kapo.


Vasario 28 d. į vakaro šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi maldai visi tie, kurie pažinojo šią nuostabią moterį, puikią žurnalistę, bazilikos piligrimų vadovę, nuoširdžią bendradarbę, rūpestingą mamą.

Atvyko parapijos pastoracinės tarybos nariai, žurnalistai, bendradarbiai, draugai, didelis būrys senjorų. Klebonas mons. V. Grigaravičius prieš šv. Mišias pakvietė visus dar kartą prisiminti R. Lipšienę, jos įsijungimą į parapijos gyvenimą. Rimos tikėjimas, reiklumas sau ir kitiems, meilė knygoms, poezijai, Lietuvai ir Dievui - tai tokiu nuostabiu vidiniu savo pasauliu ji supo šeimą, artimuosius, ir draugus, pagyvenusių žmonių sambūrio senjorus, kuriems su meile vadovavo nuo 2007 m.


Kiekvienas, kas pažinojo Rimutę, turėjo ką pasakyti. Gražiais prisiminimais dalijosi klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, žurnalistas Vidas Mačiulis, draugė gydytoja Violeta Platukienė, dabartinė senjorų vadovė Lilija Ivaškevičiūtė.


Senjorų vardu kalbėjo Vida Petkevičienė, prisiminusi, kaip juos, senjorus, „egzaminuodavo“ Lietuvos istorijos klausimais.


Dukra Valdonė, padėkojusi visiems susirinkusiems, sakė: „Ką bekalbėčiau ar sakyčiau, dėkoju Dievui Mama už Tave, už Tavo meilę man, ką man davei, ką kūrei, kuo tikėjai, kaip saugojai ir branginai. Atvėrei gėrį, šviesą ir tikėjimą dangum bei angelais...“


Šv. Mišių metu klebonas kvietė melstis ne tik už Rimutę, už visus mirusius, už Ukrainą, bet melstis ir vieniems už kitus, mylėti Dievą ir žmogų.


„Mirusiems galime pagelbėti maldomis, artimo meile ir tai mes turime tęsti. Tegul būna graži tęstinumo malda kiekvieną dieną. Mylėkite ir branginkite vieni kitus, džiaukitės gyvenimu“, - kalbėjo monsinjoras.


Šv. Mišios baigėsi „Viešpaties angelo“ malda.

                                                              Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021