Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos institucijų vadovų posėdis (2022-02-22)

Paskelbta: 2022-02-22

 Vasario 21 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius sukvietęs parapijos institucijų vadovus į posėdį, padėkojo visiems už dalyvavimą 40 valandų Švč. Sakramento adoracijoje, pasiteiravo kaip sekasi darbuotis grupelėse, ar yra kviečiami į grupeles  Dvasios vadovai – kunigai.

Antruoju klausimu buvo aptartas Sinodinis kelias grupelėse, monsinjoras priminė ketvirtosios temos susitikimo klausimyną. Taip pat į sinodinį kelią ragino įtraukti sutvirtinamuosius, vaikų besiruošiančių Pirmai Komunijai tėvelius, kvietė kalbėtis, dalintis įžvalgomis, apmąstyti temas mokyklose, grupelėse.


Monsinjoras taip pat pakvietė visus dalyvauti gavėnios rekolekcijose. Aptarta rekolekcijų data ir kaip geriau joms pasiruošti ir,  kad prasidedanti gavėnia būtų ne tik susikaupimo, apmąstymų maldai ir atgailai laikas, bet,  kad dalyvaujantys rekolekcijose įsitikintų jų nauda – kiek nuolankumo, meilės ir nuoširdumo yra bendrystėje su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021