Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už Tėvynę Lietuvą bazilikoje (2022-02-16)

Paskelbta: 2022-02-17

Vasario 16 d., 10 val., Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos universiteto įkūrimo 100-mečiui paminėti.


Švęsti Lietuvos gimtadienio į baziliką susirinko gausus būrys tikinčiųjų, aukštųjų mokyklų atstovų, studentų, svečių.


 Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius, Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, kun. Artūras Kazlauskas, svečiai kunigai, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikarai kun. Nerijus Pipiras, kun. Sigitas Bitkauskas, patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Benas Ulevičius bei Kunigų seminarijos klierikai.


Sakydamas homiliją, arkivyskupas prisiminė ir Lietuvos universiteto įkūrimo šimtmetį. Pasak jo, Vasario 16-oji ir universiteto įkūrimas primena gražiausias mūsų tautos savybes: laisvės ir tiesos troškimą, drąsą ginti savo vertybes ir įsitikinimus, gebėjimą reikalui esant susitelkti, žinių troškimą, norą kurti (homilijos tekstą skaityti >>>).

 

 Universitetų atstovai jungėsi į liturgiją: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto tarybos sekretorius, LSMU Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos vadovas prof. dr. Andrius Macas skaitė skaitinį, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja prof. dr. Birutė Obelenienė visuotinėje bendruomeninėje maldoje išsakė tikinčiųjų maldavimus, Kauno technologijos universiteto sielovados savanoriai dalyvavo atnašų procesijoje. Dievo Žodį skelbė diakonas doc. dr. Benas Ulevičius – VDU Katalikų fakulteto dekanas.


Atsakais, giesmėmis į liturgijos apeigas darniai įsijungė ir mūsų bazilikos choras „In Vivo dei“, vadovaujamas vargonininko R. Baranausko.


 Po iškilmingo šv. Mišių palaiminimo bazilikos skliautais viltingai nuaidėjo iš visos širdies giedamas Lietuvos Respublikos valstybės himnas.


                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021