Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijoje apmąstyta Sinodinio kelio III tema "Šventimas" (202-01-25)

Paskelbta: 2022-01-25

Sausio 23 d., sekmadienį, rinkomės jau trečiam sinodiniam susitikimui tema „Šventimas“. Bendra epidemiologė situacija Lietuvoje gerokai praretino dalyvaujančių gretas - šįkart susirinko mažiau parapijiečių.


Taip jau sutapo, kad medžiagoje parinkta Evangelijos ištrauka (Neh 8, 2; 5-10) skambėjo ir per Šv. Mišias - tai buvo pirmas tos dienos Šv. Rašto skaitinys.


Šį sutapimą priminė ir parapijos vikaras kunigas Nerijus Pipiras, atkreipęs dėmesį į tai, ar prisimename, ką girdime Šv. Mišių metu, ir kiek ilgai tai išlaikome širdy. Kunigas papasakojo savo patirtis: kaip teko aukoti Šv. Mišias pustuštėje bažnyčioje; kaip matė, jog į Šv. Mišias atėję žmonės tik ir laukia momento, kada galės išskubėti namo ar prie darbų.


Nuoširdžiai nuskambėjo atviras pasidalinimas apie savo jausmus tokiose situacijose ir klausimai, į kuriuos kvietė ieškoti atsakymų: ar tikrai džiaugiamės Viešpatyje? ar visada išgirstame, kas sakoma? kokių kunigų reikia, kad pasijustume, jog švenčiame? į ką orientuojamės, atėję švęsti sekmadienio Šv. Mišių? Peržvelgėme paruoštas skaidres. Ypatingą dėmesį sutelkėme į tai, kad Šv. Mišios - bendruomeninės, todėl esame kviečiami kuo gausiau dalyvauti jose, bet nereikia pamiršti ir tų bendruomenės narių, kurie atvykti negalėjo - gera būtų juos aplankyti; atėję į išpuoštą bažnyčią, ar pagalvojame, kiek triūso ir meilės įdėta, mūsų belaukiant; ar pakanka tylos, kad pajėgtume patirti mūsų tarpe esantį Kristų; su kokia nuotaika išeiname ir ką atsinešame į savo namus? Ar šloviname Dievą, mūsų Viešpatį?

 Prisiminėme Šv. Ignaco Lojolos žodžius: „Žmogus yra sukurtas Dievą, mūsų Viešpatį, šlovinti, garbinti, jam tarnauti ir per tai išgelbėti savo sielą“. Pasiskirstę grupelėmis, pasidalinome įžvalgomis pagal medžiagoje keliamus klausimus, stengdamiesi atpažinti Dievo valią - kaip Dievas mus kviečia būti, kad galėtume augti kaip Jo Bažnyčia.

Džiugino žmonių įžvalgos, kad Eucharistija yra svarbiausia gyvenimo dalis; kad net ir kunigo ne taip pasakytas žodis neužstoja Kristaus. Išsakytas požiūris, jog homilijos turėtų labiau atliepti gyvenimo aktualijas, kad būtų kalbama suprantama kalba, koncentruojamasi į vieną skaitinį (aptariant jį giliau), nesistengiant pakomentuoti visus.

Esminis dalykas - Dievo suteikta malonė pažinti Kristų kaip asmeninį Gelbėtoją, o nuo Jo atskiria mūsų nuodėmės, todėl gyvam ryšiui atkurti labai gelbsti Susitaikinimo sakramentas. Kad galėtume pilnutinai pasinaudoti Eucharistijos vaisiais, pabaigoje moderatorė kvietė visus Šv. Mišių šventimą pratęsti ir sustiprinti Eucharistine adoracija, kurios metu susitinkame su Jėzumi veidas į veidą, širdis į širdį.


Iš Dievo malonės parapijoje Švč. Sakramento adoracija vyksta penkias dienas per savaitę. Žiemiškas oras neišgąsdino, visi skirstėmės užsidegusiomis širdimis. Ir nors pro dengiančias kaukes pilnutinai nesimatė veidų išraiškos, akys šypsojosi. Iki kitų susitikimų!

                                                     Sinodinio kelio moderatorė parapijoje Valerija  Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021