Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis parapijos senjorų susitikimas 2022 metais (2022-01-06)

Paskelbta: 2022-01-07

"Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties" (Rom 15.13).

Šiais Biblijos žodžiais vedini, parapijos senjorai džiugiai rinkosi į pirmąjį šių metų susitikimą. Šventiškai nusiteikusius senjorus nuoširdžiai pasveikino parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.


Linkėdamas gražių susitikimų šiais metais, kvietė būti dėkingais už kiekvieną dieną, per kurią kažko išmokstame, būti dėkingiems ir laimingiems, kad esame sveiki, kad galime rinktis čia. Džiaugtis, Dėkoti, Dalintis - šie trys stebuklingi žodžiai yra kertiniai mūsų gyvenimo akmenys.

Apie džiaugsmą ir dėkingumą klebonui antrino ir susitikimo viešnia – Vincė Vaidevutė Margevičienė. Jautriai papasakojusi apie tremtį Sibire, apie sunkų pokario gyvenimą gimtinėje, mokslus ir darbinę veiklą, viešnia tikino, kad niekam nejaučia neapykantos,  nuoskaudų, o gyvena gražiausią gyvenimo tarpsnį, nes yra verta geriausio - pačio geriausio laiko, pačio geriausio gerbūvio, pačios geriausios veiklos, pačių geriausių žmonių aplink.

Ji paragino visus susirinkusius dalintis savo darbo vaisiais, dalintis su jaunąja karta savo patirtimi, tikrąja istorija, kuri pamažu trinama ir išeina užmarštin.

Daugybę ir juokingų, ir graudžių istorijų išgirdo tądien susirinkusieji iš gerb. V. V. Margevičienės. O "desertui" viešnia vaišino nuostabiais poezijos posmais. Maironis, M. Lermontovas, Puškinas, B. Brazdžionis, tai tik maža dalelė iškiliųjų kūrybos, kurią lydėjo nuostaba genealia skaitovės atmintimi ir gausūs aplodismentai. Ilgai užtruko pirmasis Džiaugsmo susitikimas, kur buvo vienbalsiai nuspręsta, kad Dalyba yra geriausia Daugyba!

                                                                    Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021