Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2021 m. Kristaus Prisikėlimo parapijos kronika (fotoakimirkos)

Paskelbta: 2022-01-04

 Sausio 12 d. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito Lietuvos trispalve.

Kovo 1 d. Kaunas jungėsi į pasaulį apjuosiančią šviesų grandinę.  

Kovo 4 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė atsisveikino su iškeliavusia pas Viešpatį Pastoracinės tarybos nare Rimute Lipšiene


Kovo 6 d. Malda už COVID-19 pandemijos aukas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Balandžio 19 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė atsisveikino su iškeliavusiu pas Viešpatį Pastoracinės tarybos nariu Gintautu Paulausku.


Gegužės 19 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika – didžiausia bažnyčia Baltijos šalyse, mūsų tautos vienybės ir vilties simbolis, nušvito violetine spalva.


Birželio 13 d.  parapijos bendruomenės nariai Marijos dienoje Šiluvoje


Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos šventėje apdovanojimai uoliausiems parapijiečiams.


Liepos 26 d. parapijos vikaro kun. Juliaus Grigonio Padėkos šv. Mišios.

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Rugsėjo 27 d. Padėkos šv. Mišios už kunigystės dovaną ir kunigus, prieš 30 metų priėmusius šventimus.

Spalio 9 d. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius parapijos Gyvojo Rožinio draugijos narius


Lapkričio 4 d.  Parapijos Sinodinio kelio darbo grupės pirmasis posėdis.

Gruodžio 11 d. Jaunų šeimų Advento rekolekcijos


Gruodžio 15 d. Kristaus Prisikėlimo bazilika ir toliau puošiasi vitražine kompozicija „Kristaus Prisikėlimo šviesa“.


Gruodžio 19 d. Parapijoje apmąstyta Sinodinio kelio antroji tema "Klausytis ir kalbėti".

 Gruodžio 22 d. Parapijos klebono padėka dirbantiesiems Šv. Kalėdų proga.

 Gruodžio 26 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėtos 17-osios konsekracijos metinės.


 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021