Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus (2021-12-31)

Paskelbta: 2022-01-01

Paskutinį 2021 metų vakarą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos Padėkos Šv. Mišios už praėjusius metus.


Jų šventimui vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, drauge koncelebravo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras ir rezidentas, policijos kapelionas kun. Sigitas Bitkauskas.

Sakydamas homiliją, klebonas priminė, kaip svarbu kiekvieną dieną pradėti ir užbaigti kryžiaus ženklu, malda, prašant Viešpaties palaimos ir dėkojant už ją.


Praėjusieji metai nebuvo lengvi. Gal kai kam teko atsisveikinti su savo artimaisiais, patirti kitokių išbandymų, tačiau, nepaisant pandemijos, galime Viešpačiui dėkoti už viską, už įvairias patirtis.

Labai svarbi gyvenimo kelionėje malda, todėl baigdamas homiliją, kurioje, be kita ko, buvo pateikta ir per praėjusius metus suteiktų patarnavimų statistika, klebonas prašė maldos užtarimo.

Šv. Mišių pabaigoje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, buvo kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, giedamas padėkos himnas  "Tave, Dieve, garbinam".

Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021