Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sinodo darbo grupės posėdyje pasidalinta įspūdžiais iš pirmojo susitikimo, tema „Kelionės bendrakeleiviai“ (2021-12-08)

Paskelbta: 2021-12-08

Gruodžio 7 d. į posėdį rinkosi Kristaus Prisikėlimo parapijos Sinodo darbo grupės nariai. Posėdį parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pradėjo malda, kviesdamas Šventąją Dvasią būti mūsų vadove.

Moderatoriai pristatė įvykusio pirmojo susitikimo, tema „Kelionės bendrakeleiviai“ įspūdžius ir įžvalgas. Džiugiausias dalykas – žmonių atvirumas, drąsa kalbėti ir nuoširdus dalijimasis. Įsitraukė net tie, kas pirmą kartą atėjo į šv. Mišias šioje bažnyčioje ir išgirdę kvietimą dalyvauti mielai įsijungė.


Grupelių moderatoriai susitikimo užrašus perdavė kun. Nerijui Pipirui, kuris turės juos apibendrinti ir pateikti reziumė. Buvo ir techninių klaidų - moderatoriai nevienodai pasidalijo žmones, todėl kai kurioms grupelėms pritrūko laiko pasidalijimui. Kito susitikimo metu bus stengiamasi šiuos trūkumus ištaisyti.

Vėliau buvo pristatyti Sinodo dokumentai. Apie priemonės bei prieigas diskusijai kalbėjo Lina Brazienė. Prelegentė išskyrė tris pagrindines prieigas: naratyvinę – liudijant savo tikėjimo istoriją, kuriant bendrą tekstą ir jį komentuojant, ieškant tinkamų žodžių savo patirčiai apibūdinti; meninę kūrybą ir įvaizdžius – piešiant, rašant ar vaidinant; per Šventąjį Raštą – komentuojant biblijos veikėjų nuostatas ir reaguojant į jas.


Aldona Narušienė pristatė santrauką iš Lietuvos vyskupų kreipimosi dėl Sinodinio kelio pradžios: „Mes visi esame bendrai atsakingi už Bažnyčią, bet mums svarbus ir toliau nuo jos esančių balsas. Jeigu į juos įsiklausysime, galbūt pasėta tikėjimo sėkla išaugs į medį su gerais vaisiais“.

Parengiamąjį dokumentą Dieceziniam etapui turėjęs pristatyti Alfredas Rimidis išsakė pastabas, jas pateiks raštu. Vademekumą Dieceziniam etapui turėjęs pristatyti Paulius Martinaitis posėdyje nedalyvavo, apibendrinimą atsiuntė elektroniniu paštu.

Dėl Sinodinio kelio II temos buvo nuspręsta, kad  kitą sekmadienį, lapkričio 12 d., bažnyčioje ir bazilikoje bus  išplatinta  II Sinodo temos medžiaga, klausimynas ir bus pristatytas I susitikimo apibendrinimas, o parapijos bendruomenės susitikimas, tema "Klausytis ir kalbėti" įvyks 2021 m. gruodžio 19 d.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021