Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šeimų bendruomenės rekolekcijos Liškiavoje (2021-12-07)

Paskelbta: 2021-12-07

Gruodžio 3 - 5 dienomis Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos Liškiavos rekolekcijų namuose, buvusiame domininkonų vienuolyne.

Rekolekcijas vedė kunigas Algirdas Akelaitis, bendruomenę lydėjo mons. Vytautas Grigaravičius.

Ne kartą pastebėjome, kad rekolekcijų laikotarpis susijęs su bandymais ir kliūtimis. Kažkas suserga, kažkam užgriūva darbai... Šiemet keliautojams oras nepagailėjo barjerų: slidus kelias, šlapdriba, prastas matomumas, nuovargis. Rekolekcijoms suvažiuojame jau nebepirmakart, todėl turime lūkesčių, žinojimo ir įpročių. Važiuodami spėliojome, kada gi buvo „tos paskutinės“ rekolekcijos Palendriuose. Pagal mano užrašus tai įvyko 2019 metų gruodį.

Šiandien rašau šias eilutes ant būtent tų rekolekcijų aprašymo lapo idant išlaikyčiau stilių, tvarką ir nereikėtų kartoti privalomų eilučių. Praeitis slenka žemyn ir galiausiai bus ištrinta. Palaikiau bendruomenės koordinatoriaus netiesiogiai išreikštai minčiai, kad nusipelnėme atšvęsti. Kita vertus, gal puotavome nesulaukę apdovanojimų paskelbimo (tiesiog nenoriu dramatizuoti, kad „maro metu“).

Kalno pamokslas. Evangelija (Mt 5) “Išvydęs minias užkopė į kalną. Jam atsisėdus, prie jo priėjo jo mokiniai. Atvėręs lūpas mokė juos tardamas:"

Priešpiet, įsidienojus, lauke atsivėrė nepakartojamas peizažas. Kuklus vienuolyno korpusas besiglaudžiantis prie Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios. Jos kairėje akims ganyklas atidarantys Nemuno šlaitai. Priešakyje bažnyčios driekiasi alkakalnio ketera - raganos mūras, nuo pat šventoriaus pabaigos įtraukianti į mistikos, istorijos ir asmeninių klejonių kelią.

„Laimingi beturčiai dvasia – jų yra Dangaus karalystė“.

Šįkart norėjome (max) žvaigždučių rekolekcijų viešbučio, gerų potyrių skonio receptoriams, geriausio prieinamo (nors nebuvo lengva) Evangelijos vedlio, kasdienių, bet ne rutininių Mišių ir žinoma – malonių. Todėl į kuklumo konkursą stipriai vėlavome, atvykome nepasiruošę, draugiškai iš jo pasijuokėme ir nuolankiai pripažinome iš anksto paskelbtą laimėtoją. Jei iki tol maniau, kad dvasios vertybės sutaiko skirtingas nuomones, ištrina socialinę atskirtį, tai dabar nežinau. Galbūt nepakankami tos dvasios turtai, tada - sveika Karalyste! O jeigu čia ne tai?

  Bendruomenės narė Ieva

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021