Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėtas amžinybėn iškeliavęs poetas Robertas Keturakis (2021-12-01)

Paskelbta: 2021-12-01

 

2021 metų lapkričio 29 dieną  Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėta poeto, redaktoriaus, rašytojo Roberto Keturakio 30-oji diena po mirties.

 

Ta proga šv. Mišas aukojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, koncelebravo kun. dr. Saulius - Paulius Bytautas OFM, dalyvavo velionio artimieji ir pažįstami.

Sakydamas homiliją, kun. Nerijus akcentavo velionio meilę žodžiui ir drąsą ieškoti jo gelmės. Pasak kunigo, keliauti per gyvenimą „veidu į saulę“ reikia drąsos. Nemažiau jos reikia ir pripažįstant, jog būna momentų, kai suabejoji. Nepaisant to Robertas Keturakis ėjo per gyvenimą plačiai ir viltingai, viltimi ir šviesa dalindamasis su visais. Jis visu savo gyvenimu įprasmino giliausią žmogaus troškimą, kad Viešpats apsigyventų paprastoje kasdienybėje.

Sugiedojus „Viešpaties angelą“, bazilikos konferencijų salėje vyko poetui ir rašytojui skirta atminimo valanda, kurios metu prisiminimais dalijosi velionio šeimos nariai, kolegos, pažįstami.

Robertas Keturakis buvo dažnas svečias mūsų parapijoje. Jis kartu su aktoriais, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais, dvasininkais dalyvaudavo renginiuose, projektuose,  buvo pristatomos poeto knygos. Į renginius susirinkdavo gausus jo kūrybos gerbėjų būrys.


R. Keturakis yra išleidęs apie dvi dešimtis eilėraščių knygų, keletą publicistikos, eseistikos knygų, romaną „Kulka Dievo širdy“,  paskutinė jo išleista knyga "Nežinomasis".
R. Keturakis 1988 metais pripažintas Poezijos pavasario laureatu, 2005 metais apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, yra laimėjęs Jono Aisčio literatūrinę premiją, 2012 metais poetui skirta Vyriausybės kultūros ir meno premija, pernai jam įteiktas pasidabruotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis ir Kauno rajono garbės ženklas.

 

Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021