Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijoje apmąstyta Sinodinio kelio pirmoji tema (2021-11-29)

Paskelbta: 2021-11-29

Lapkričio 28 d. bazilikos konferencijų salėje vyko pirmasis Sinodinio kelio susitikimas, tema „Kelionės bendrakeleiviai“. Susitikimą pradėjęs parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, pasveikęs visus atvykusius į šį susitikimą, dar kartą priminė Sinodinės kelionės tikslą – susitikti, kalbėtis, išgirsti Šventosios Dvasios balsą, atpažinti, kur Dievas mus kviečia.


Parapijos vikaras kunigas Nerijus Pipiras perskaitė Evangelijos ištrauką bei pasakė trumpą katechezę, atkreipdamas susirinkusiųjų dėmesį į svarbiausius dalykus: kvietimą atrasti „o kas gi mano artimas?” (Lk 10, 29) ir kaip su tuo artimu esame kviečiami keliauti į bendrą tikslą.


Kunigams išėjus atlikti sekmadienio tarnysčių, parapijos institucijų atstovai ir pasauliečiai susitikimą tęsė toliau. Buvo peržiūrėtas parengtas vaizdinis įrašas.


Moderatorė Valerija Lietuvnikienė supažindino visus su darbo grupėse tvarka, pasidalinimų trimis ratais struktūra. Pasiskirsčius grupėmis, tikintieji jose dalinosi savo įžvalgomis ir klausėsi vieni kitų, stengdamiesi išgirsti, ką per juos kalba Dievas. Vyravo šilta atmosfera, maloniai stebino žmonių atvirumas bei nuoširdumas.

Atradome, kad tiek turime apie ką pasikalbėti, jog net pritrūko laiko!


Po pasidalinimų grupėse vėl susirinkome į bendrą erdvę aptarti susitikimo vaisių.

Grupių atstovai (moderatoriai ar drąsesni nariai) buvo pakviesti pristatyti apibendrintas grupių įžvalgas. Kaip svarbiausias būdas gyventi krikščioniškai, visa ko centras buvo įvardinta malda: malda vienas už kitą; malda – ryšys su Dievu, atpažįstant, kaip turime keliauti; malda, kuri pasiekia ten, kur mes esame bejėgiai padėti kitokiu būdu. Atpažintas noras kiekvieną dieną priimti kaip dovaną, už viską dėkoti, skirti laiko kiekvienam sutiktam (nepraeiti pro šalį).


Būtina palaikyti glaudesnius ryšius su kunigais – tai praturtintų vieni kitus bei leistų laisviau jaustis tikrais Bažnyčios nariais. Pažymėta, kad naudinga skaityti Šventųjų gyvenimų istorijas (kas pagelbėtų ir mums šventėti) bei perduoti tikėjimo žinią jaunimui. Savo kasdieniu gyvenimu turim rodyti pavyzdį šalia esantiems, nes toks pavyzdys kažkada ir mus atvedė į Bažnyčią.


Drąsiai skelbiant Dievo Žodį, tai daryti su meile bei kantrybe, gerbiant kito jausmus bei įsitikinimus. „Mano artimo“ specialiai ieškoti net nereikia, jų nesirenkame, juos Dievas siunčia mums kely, tik reikia būti atidiems: tai gali būti tas, kuriam reikia padėti sekmadienį atvykti į bažnyčią; arba tas, kuris atvykti nepajėgus, bet laukia Komunijos namuose; arba dvasiškai pasimetęs, išsiilgęs nuoširdaus žodžio, padrąsinimo ir atjautos. Visi esame susiję, ir kiekvienas kviečiamas daryti, ką gali.


Baigiant susitikimą, buvo prisiminti Popiežiaus Pranciškaus žodžiai, kad Sinodas yra žengimas dvasinio, bažnytinio atpažinimo keliu – jis vykdomas adoravimu, malda su Dievo žodžiu. „Malda apvalo žmogaus žvilgsnį, padeda atpažinti laiko ženklus, padeda vertinti visus gyvenimo įvykius Dievo šviesoje“, - tądien buvo sakęs ir monsinjoras Vytautas Grigaravičius homilijoje. (skaityti >>>


Susitikimą baigėme malda. Žmonės skirstėsi pakylėtos nuotaikos, džiaugsmingais veidais, dėkodami vieni kitiems.


Taigi Sinodinė kelionė prasidėjo.


Kaip kiekvienoje kelionėje, kurioje atrandame vis naujas vietoves, gamtos stebuklus, sutinkame vis naujus žmones, taip ir šioje kelionėje mūsų laukia naujos temos, ieškosime atsakymų vis į kitus klausimus. Kviečiame visus jungtis bendrystei.

                                                                 Moderatorė Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021