Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gaisrinės saugos mokymai parapijoje (2021-11-23)

Paskelbta: 2021-11-23


 Lapkričio 22 d.VšĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“ direktoriaus pavaduotojas Ričardas Krištanaitis  Kristaus Prisikėlimo parapijoje pravedė gaisrinės saugos mokymus parapijos darbuotojams. Mokymai darbuotojams privalomi kas 3 metai.

Gaisrai kyla kiekvieną dieną ir mes, kiekvienas, turime žinoti kaip elgtis kilus gaisrui, ką pirmiausia reikia daryti pastebėjus gaisrą, tai aktualūs klausimai visiems.


R. Krištanaitis nurodė gaisrų priežastis, supažindino su gaisrinėmis saugos taisyklėmis, ženklais, ką jie reiškia, kalbėjo apie gesinimo priemones ir gesintuvus bei veiksmus kilus gaisrui ir t.t.

Priminė, kad išeinant iš namų ar ofiso būtina išjungti ne tik televizorius, elektros prietaisus, bet ir kompiuterius, ir būtent iš lizdo.

Mokymų pabaigoje visi darbuotojai turėjo atlikti gaisrinės saugos testą. Buvo išdalinti lapeliai su 21 klausimu ir nurodyti trys variantai,  iš kurių vienas teisingas.

Džiugu, testai pavyko, visi darbuotojai atsakė teisingai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021