Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Lietuviškas žodis išeivijoje: Bernardas Brazdžionis (2021-11-18)

Paskelbta: 2021-11-18


 Bernardas  Brazdžionis buvo darbui, literatūriniams ir kūrybiniams reikalams atsidavęs žmogus. Gyvendamas išeivijoje, dėjo dideles pastangas lietuvybės išsaugojimui, gimtojo žodžio puoselėjimui. Tai atsispindėjo poezijoje, žurnalistinėje veikloje, literatūros kritikoje, rūpinantis lietuvių literatūros sklaida.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimu, taisyklingos lietuvių kalbos plitimu ypač rūpinosi dirbdamas lituanistinėse mokyklose Ravensburge, Bostone, Los Andžele. Išlikę nuotraukos, rankraščiai atskleidžia, kokiu būdu Brazdžionis toli nuo Tėvynės mokino vaikus lietuvių kalbos, žadino tautiškumą, kokia buvo lietuvių kalbos dėstymo „metodika“ Ravensburgo gimnazijoje Vokietijoje ir Bostono šeštadieninėje mokykloje Amerikoje.


Lietuviško žodžio sklaida rūpinosi ir dirbdamas žurnalistinį darbą tiek Vokietijos, tiek Amerikos leidiniuose, „Amerikos balso“ radijo laidose.

Klausytojai sužinojo, kad 1961-aisiais Bern. Brazdžionis, inspiruotas kvietimo į Užgavėnių kaukių balių, parašė šmaikštų, nūdienos realijas atliepiantį eilėraštį „Kaukės“.


Bernardas Brazdžionis 1961 m. negalėjo žinoti, kad, praėjus šešiasdešimčiai metų, pasaulį taip sukrės pandemijos grimasos. Lektorė kvietė, palengvinti karantino, apribojimų nepatogumus, pro šypsnį pakartojant Brazdžionio eilutes: „Tokio gyvenimo sulaukėm, kad susitinkam tik su kaukėm“.

                           Maironio lietuvių literatūros muziejaus B. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021