Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios už gyvus ir mirusius parapijos Gyvojo Rožinio draugijos narius (2021-10-09)

Paskelbta: 2021-10-11

Spalio 8 d., penktadienį, 13 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje rinkosi adoruotojai ir Gyvojo Rožinio draugijos nariai.

Susitikimo šventę pradėjome rožinio malda, po kurios šv. Mišias už gyvus ir mirusius draugijos narius aukojo kun. Nerijus Pipiras.


Homilijoje Dvasios vadovas priminė, jog mūsų namai Viešpaties Malone, Viešpaties veikimu, Jo Sakramentų galybe jau yra iššluoti bei išpuošti. Tačiau turime nuolat budėti, kad piktosios jėgos nesugrįžtų į mūsų namus, kad nerastų ten vietos, ir šiame kelyje mums padeda Švč. Mergelė Marija. Švč. Motina nuolat savo žvilgsnį nukreipia nuo kryžiaus į širdį, taigi kvietimas - meldžiant Jos pagalbos, kreipti žvilgsnį į širdį, į sielos namus, kad Ji padėtų juos išvalyti ir išpuošti. Rožinis nuolat turi būti mūsų rankose, nes viską galime, tik bendradarbiaudami su Dievu, o patirties tame semiamės iš Švč. Mergelės Marijos, melsdami, kad Ji išmokytų mus savo laikysenos.


Prieš palaiminimą kun. Nerijus pažymėjo adoracijos svarbą krikščionio gyvenime ir kvietė būti su Viešpačiu Kristumi, kaip buvo su Juo mokinys paskutinės vakarienės metu - glaustis prie Jėzaus, kad, sustiprinti ir Jo šviesos nušviesti, galėtume tą šviesą nešti kitiems.


Pasimeldę, trumpai pasidžiaugę bendryste, išsiskirstėme, sustiprinti maldos tarnystėje.

Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021