Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga apdovanojimai gailestingumo darbus dirbančioms parapijos bendruomenės narėms (2021-09-30)

Paskelbta: 2021-09-30

Rugsėjo 27 d., švenčiant Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, nuoširdžiausius sveikinimus parapijos bendruomenei atsiuntė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

O Kauno m. savivaldybė įteikė padėkas dviem aktyviausioms bendruomenės narėms: Pagalbos namuose tarnybos vadovė Jūratė Matikovienė už atsidavimą, rūpestį ir pagalbą visiems reikalingiems žmonėms apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu,  Sriubos valgyklos vadovei Ritai Veličkienei už prasmingą veiklą, paliekančią ryškų pėdsaką žmonių gyvenime ir visuomenėje įteikta Kauno m. savivaldybės Mero V. Matijošaičio pasirašyta padėka.

Lietuvos socialinių darbuotojų diena Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva Lietuvoje oficialiai švenčiama nuo 2004 metų kasmet - rugsėjo 27 d. Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas.

Be to, diena siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu. Šv.Vincentas Paulietis buvo kunigas pamokslininkas, gyvenęs XVI a. Prancūzijoje. Jis laikomas socialinio darbo pradininku.

Šv.Vincentas Paulietis skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis. Gerieji darbai kūnui: 1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Kalinį sušelpti. 6. Ligonį aplankyti. 7. Mirusį palaidoti. Gerieji darbai sielai: 1. Nemokantį pamokyti. 2. Abejojančiam patarti. 3. Nuliūdusį paguosti. 4. Pikta darantį sudrausti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

Lietuvoje socialinį darbą dirba apie 6 tūkst. žmonių. Socialiniai darbuotojai dirba sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, teisėsaugos institucijose. Kristaus Prisikėlimo parapijoje dirbantys socialiniai darbuotojai padeda ilgą laiką nedirbantiems pakeisti profesiją ir susirasti darbą, organizuoja pagyvenusių ir ligotų žmonių lankymą namuose.


Jūsų profesinės šventės proga sveikiname  ir dėkojame Jums už kruopštų darbą, jautrumą, kantrybę ir teikiamą viltį žmonėms darbuojantis Kauno M.V.J. Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Linkime gausios Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos tolimesniame Jūsų darbe ir gyvenimo kelyje!

                                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021