Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Džiaugiuosi, ką Dievas man davė... (2009-01-28)

Paskelbta: 2009-02-04

 

Kas nėra matęs Keturakio spektaklio „Amerika pirtyje“? Galbūt ir ne vieną kartą, juk šis spektaklis jau ketvirtą dešimtmetį gyvuoja mūsų miesto teatro scenoje. Ir visi pamilome spektaklyje vaidinančius aktorius, o ypač Agotėlę, kuri vis tokia pati kaip prieš daugel metų – aktorės Milės Šablauskaitės Agota. Senjorai labai apsidžiaugė sulaukę savo popietėje Kauno dramos teatro aktorės Milės Šablauskaitės.


Apie Milę Šablauskaitę buvo visai nesunku pasakoti, nes teko ją artimiau pažinti, bendrauti ir parašyti straipsnį apie jos kelią į teatrą, apie jos vaidmenis, apie jos meilę teatrui, tėviškei ir žmonėms.

Senjorams aktorė padovanojo šiek tiek sutrumpintą Juhan Smuul vienos dalies anekdotą „Pulkininko našlė“. Ir ne tik spektaklį suvaidino, padainavo mylimiausias savo tėviškės liaudies dainas, pasakojo apie teatrą, spektaklius. Ir vis besišypsanti, sąmojinga, šilta ir paprasta. Kaip ir prieš daug metų aktorė Milė pakartojo tą pačią mintį „Džiaugiuosi, ką Dievas man davė...“.

Senjorai linkėjo aktorei Milei Šablauskaitei Dievo palaimos ir dar daug metų džiuginti teatro mylėtojus savo vaidmenimis.

                                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021