Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena parapijoje (2021-09-27)

Paskelbta: 2021-09-27

Rugsėjo 26 d. švenčiama Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Šiemet šia proga popiežius Pranciškus paskelbė laišką „Link vis plačiau apimančio mes“.

O Lietuvos vyskupai,  minint šią dieną,  kviesdami tikėjimą liudyti meilės darbais kreipėsi į  tikinčiuosius: „Jų gyvenimo tikrovė tapo ir mūsų rūpesčiu. Žmogus ilgisi geresnio ir saugesnio gyvenimo. Tokių galimybių neradę savo kraštuose žmonės pasiryžta migruoti arba saugodami savo gyvybes ir neturėdami kito pasirinkimo tampa pabėgėliais. Lietuvoje tai gyvai patyrėme, kai po Antrojo pasaulinio karo ir mūsų tautiečiai buvo priversti tapti pabėgėliais ir prašyti juos priglaudusių šalių pagalbos. Šios dienos minėjimas mūsų krašte netikėtai įgavo naują aktualumą vasarą į mūsų Tėvynę atvykus dideliam būriui migrantų“.

Atsiliepdami į kvietimą  padėti pabėgėliams parapijoje buvo renkami šilti rūbai emigrantams.

11.00 val. Sumos šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Sakydamas homiliją, kunigas klausė, ar apaštalavimui reikalingas formalus priklausymas bendruomenei? Nejaugi žmogus, nepriklausęs mokinių būreliui, negalėjo kalbėti Jėzaus vardu? Ką reiškia būti apaštalu? Šioje misijoje svarbios detalės. Stiklinė vandens daug svarbesnė, nei koks nors formalumas.

Baigdamas homiliją, kun. Nerijus klausė, ar ant mūsų stalo yra paruošta stiklinė vandens, kurią paduosime atėjusiam svečiui, taip liudydami savo tikėjimą? Galų gale, juk reikia nepamiršti ir radikalumo - drastiškai kovoti su visu tuo, kas iškreipia mūsų santykį su Jėzumi, net jei tai būtų koja, ranka ar akis...

Po šv. Mišių tikintieji buvo supažindinti su Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės biografija, minint jos kankinystės 66 metines.

Taip pat, šią dieną minėjome Keliaujančių ir vairuotojų dieną su šūkiu  „Saugokime vieni kitus kelyje“.


Šio saugo eismo projektas,  kurio tikslas – keisti eismo dalyvių elgesį ir ugdyti kultūrą kelyje, skatinti atsakomybę ir sąmoningumą krikščioniškų vertybių pagrindu, mažinti žuvusių ir sužeistų žmonių skaičių mūsų keliuose ir gatvėse,  pasirašytas dar penkeriems metams.

Šv. Mišiose buvo priminta žmonėms apie saugų elgesį keliuose, atsakomybę ir pagarbą vieni kitiems. Policijos kapelionas,  parapijos vikaras kun. Sigitas V. Bitkauskas kvietė drauge melstis už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse, taip pat laimino vairuotojus ir keliuose dirbančius žmones.

Po šv. Mišių buvo laiminami automobiliai.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021