Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės pirmasis susitikimas (2021-09-17)

Paskelbta: 2021-09-17

 

Pirmam susitikimui po ilgo nesimatymo smagiai nuteikė ketvirtadienio Evangelija ir homilija. Tai visuomenės (ne tik tikinčiųjų) mėgstamas epizodas apie nusidėjėlę, kuri ašaromis laistė, plaukais šluostė ir aliejumi tepė Jėzaus kojas, buvo užtarta prieš pasipūtusį teisuolį fariziejų.


Gyvenime apstu panašių scenų, nevengiama padžiūgauti ir pakikenti iš tokios “laimingos pabaigos”, kai išsišokėliui, laikančiam save protingiausiu ir teisiausiu parodoma jo vieta, o ašarojančiam nelaimėliui suteikiama paguoda ir atleidimas. Su sąlyga, jei tokia scena vyksta prieš mūsų akis. O kai joje dalyvaujame patys? Laimei, jaukiame bendruomenės susitikime nevaidinome biblinių personažų.

Pasiilgę bendravimo greitai atgijome nuo apsikabinimų ir arbatos mons. Vytauto Grigaravičiaus svetainėje. Šį sezoną bendruomenės veiklą koordinuos Alfredas Rimidis.


Bendruomenės susitikimai vyks kas antrą ketvirtadienį. Kol buvome “jauna bendruomenė” domėjomės tikėjimu labai plačiu mastu, norėjome pažinti tikėjimą nuo elementariausių sąvokų iki kosminių tolių. Tačiau kurį laiką vis girdėjome patarimus ir patys svarstėme kokias temas pasirinkti. Nusprendėme pasirinkti vieną temą bei jos laikytis. Taip palengvinsime ir pranešėjų pasiruošimą, ir išvengsime blaškymosi bei pasikartojimų. Alfredas pasiūlė studijuoti Kalno pamokslą - niekas neprieštaravo, pasijutome saugūs ir ganomi.


Nekantru išgirsti, kaip spalio 14 d. temą pradės prof. R. Dulskis, vėliau plėtos jau pažįstami ir laukiami svečiai - pranešėjai: kun. A. Akelaitis, dr. Bronė Gudaitytė OFS.


Planuojame ateityje lankytis kitų parapijų  bendruomenėse ir bendrauti su jomis.

Mons.  V. Grigaravičius  išvardijo vietas piligriminėms kelionėms Lietuvoje. Švč. Sakramento adoracijos naktis lieka trečias mėnesio penktadienis - šeštadienis. Šio mėnesio  Švč. Sakramento adoracija nukeliama į paskutinį mėnesio penktadienį , t.y. 24 d. vakarą. Gruodžio 3 - 5 dienomis bendruomenė vyks į rekolekcijas Liškiavoje.

Prašykime Dievo sveikatos sau ir vieni kitiems, palaimos visoms šeimoms, o mūsų bendruomenei geros galvos ir gausėjimo.

                                                                         Bendruomenės narė Ieva

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021