Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Fatimos Švč. M. Marijos statula Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2021-08-30

2021 m. rugpjūčio 27 dienos vakarą į Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką, kaip ir kiekvienais metais, buvo atvežta Fatimos Švč. Mergelės Marijos statula. Kiekvienais metais ją lydi Krikščioniškas vertybes skleidžiančios bendruomenės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) nariai.


Iškilmingai statulą įnešus į baziliką, buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Vėliau buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kun. lic. Sigitas Bitkauskas ir kan. dr. Robertas Pukenis.

Sakydamas homiliją, mons. V. Grigaravičius akcentavo tikėjimo svarbą gyvenimo kelionėje. Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina, savo galingu užtarimu pagelbsti kiekvienam tikinčiajam šioje kelionėje.

Baigiantis šv. Mišioms tradiciškai buvo suteiktas iškilmingas palaiminimas vaikams ir moksleiviams  meldžiant, kad Dievas globotų, o Švč. Mergelė Marija užtartų per visus ateinančius mokslo metus.

Taip pat tą dieną parapijoje  vyko ir Kauno I dekanato Gyvojo Rožinio maldos grupių atsakingųjų susitikimas.

Kun. Nerijus PIPIRAS

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021