Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje svečiavosi teisės mokslų daktarė Agnė Margevičiūtė (2021-08-26)

Paskelbta: 2021-08-26

Valstybė, kuriai mes priklausome, turi teisę iš mūsų kaip piliečių tikėtis konkrečių dalykų. Kadangi esame valstybės dalis, naudojamės jos teikiamomis teisėmis ir privilegijomis, tačiau esame taip pat įsipareigoję būti dėkingi, gerbti, būti ištikimi ir atsidavę savo valstybei.

Baigiantis vasarai, parapijos senjorai gausiai susirinko padiskutuoti, pasisemti žinių apie pagrindinį mūsų šalies įstatymą, įtvirtinantį piliečių teises ir pareigas - Konstituciją. Susitikimo viešnia - teisės mokslų daktarė Agnė Margevičiūtė.


Pokalbis prasidėjo nuo šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo sampratos apie demokratiją: „Demokratija - tai nėra - darau ką noriu. Demokratija yra atsakomybė." Tai didžiulė atsakomybė už šeimą, šalį, ateities kartas. Lektorė išsamiai supažindino, kiek Konstitucijų Lietuva turėjo savo garbingoje istorijoje, tačiau daugiausia susidomėjimo ir klausimų buvo apie 1992 m. spalio 25-ą dieną priimtą bei papildytą Lietuvos Konstituciją.

Diskutuota apie žmogaus orumą, apie teisinį reguliavimą, kokios Seimo, Vyriausybės, Prezidento galios. Įdomu buvo išgirsti, kas tai yra teisingumas, ar pateisinamas migrantų prieglobstis, kokios vaikų pareigos tėvams, kada ribojamos valdžios galios ir kt. Susidomėjimas buvo didžiulis, todėl viešnia pažadėjo dažniau apsilankyti senjorų susitikimuose ir atsakyti į rūpimus klausimus.

O visi dalyvavusieji suprato, kad teisingumas yra dorybė, pagal kurią kitiems atiduodame tai, kas jiems priklauso.

Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021