Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – virtuali kelionė pas Jurgį Ambraziejų Pabrėžą (2021-08-19)

Paskelbta: 2021-08-21

2021m. Seimas paskelbė Jurgio Ambraziejus Pabrėžos metais. Kunigas pranciškonas, mokslininkas- botanikas, gydytojas, farmacininkas, pedagogas, istorijos ir kalbos puoselėtojas, oratorius ir pamokslininkas - visų nuopelnų nesuskaičiuosi.

Prieš 250 m. pradėjęs eiti savo keliu, kurio nerado mirtis, jis toliau rodo kelią ir mums.  Ambraziejus savo dienas pratęsė gerais darbais ir tos dienos išliks, nes pripildė jas Dievo garbinimu, pagalba sergantiems,išmalda vargšams.  "Visuomet turėti Dievą savo akyse, prisimenant, tartum Dievas kiekvieną momentą pro langą žiūrėtų",  - toks buvo Jurgio Ambraziejus gyvenimo būdas.


Parapijos senjorai  norėdami artimiau susipažinti su šio iškilaus kunigo, pranciškono gyvenimu, leidosi virtualion kelionėn. Pradėjome nuo Večių kaimo, Skuodo rajone, kur gimė 1771 m. sausio 15d. Jurgis Pabrėža ir lydėjome jį iki Kretingos vienuolyno, kur davęs įžadus, 1817 m. tapo trečiojo ordino pranciškonu ir pasiryžo "būti šventu ir nepeiktinu. Šventu siela, kūnu ir gyvenimu."
Prisilietę prie įvairiausių šios iškilios asmenybės gyvenimo tarpsnių, supratome,kad Jurgio Pabrėžos asmenybė, jo gyvenimas, darbai,mintys ir pasiryžimai keliais šimtmečiais pralenkė jo gyvenamąją epochą, bet tuo pačiu aktualūs ir mūsų laikams.
Šiais laikais, kai pasaulis išgyvena pandeminį pavojų, mums aktualus kunigo - pranciškono Jurgio Pabrėžos moto: "Dievas mato, laikas bėga,mirtis ginasi,amžinybė laukia".
Lilija Ivaškevičiūtė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021