Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos atstovai Gyvojo Rožinio draugijos kongrese Panemunėlio parapijoje (2021-08-01)

Paskelbta: 2021-08-03


Liepos 31 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos Gyvojo Rožinio maldos grupelės atstovai kartu su parapijos vikaru kun. Nerijumi Pipiru dalyvavo XVI Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongrese, skirtame šv. Juozapo ir Šeimos – Amoris Laetitae metams. Kongresas vyko Rokiškio dekanato Panemunėlio šv. Juozapo parapijoje.

Jau nuo ankstaus ryto vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo klausoma išpažinčių. Vėliau katechezę apie Švč. Dievo Motiną tautos ir šeimos gyvenime vedė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Saulius Stumbra. Jis pristatė liaudies pamaldumo Marijai praktikas, išryškino Marijos svarbą ir artumą lietuvio širdžiai, priminė, kad Lietuva ne kartą buvo paaukota Marijai. Pasak prelegento, ypatingai sunkumų bei išbandymų akimirkomis reikia šiuos savo ir savo Tėvynės paaukojimus Marijos globai.

Vėliau, skambant bažnyčios varpams ir visiems, daugiau, nei 600 maldininkų giedant savotišką Gyvojo Rožinio himną „Su galinga Rožančiaus malda“, bažnyčios šventoriuje, einant nuo vieno slėpinio stotelės prie kitos, buvo kalbamas Rožinis, kuriam vadovavo kun. S. Stumbra, o slėpinius kartu su visais maldininkais kalbėjo kongrese dalyvavę kunigai. Sugiedojus Marijos litaniją, buvo aukojamos šv. Mišios, kurių šventimui vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Kartu su ganytoju šv. Mišias koncelebravo kunigai Egidijus Tubelis, Dainius Kaunietis, Saulius Stumbra, Remigijus Kavaliauskas, Nerijus Pipiras, Albertas Kasperavičius, Eimantas Novikas. Patarnavo diakonas Vilius Valionis.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė gausiu maldininkų skaičiumi. Vėliau, sakydamas homiliją, ganytojas išryškino maldos ir pasiaukojimo svarbą sunkumų ir išbandymų metu.

Šv. Mišių pabaigoje per parapijas keliaujantis Rožinis buvo įteiktas Zarasų dekanato Dusetų Švč. Trejybės parapijos atstovams, įpareigojant kitais metais kongresą surengti šioje parapijoje. Tradiciškai po šv. Mišių Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gylienė šventoriuje pasodino medelį.

Šventė baigėsi nuotaikinga agape.

                                                                                                                           Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021