Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva" (2009-01-25)

Paskelbta: 2009-01-27

Džiaukis ir gyvenk...

Paskutiniojo sausio sekmadienio renginyje „Dialogas – žodis ir spalva“ klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus katechezė – apie Krikšto sakramentą. Klebonas priminė praktiškus dalykus, kurie taip svarbūs, kada į pasaulį ateina mažas žmogutis. Priminė jo tėvų ir senelių pareigas, ką reikia neatidėliojant padaryti, kad mažas vaikelis gautų Dievo malonių, ką reikia daryti, jeigu naujagimis staiga sunkiai suserga ir nebespėjama pakviesti kunigo jį pakrikštyti.

O savo talento dovanomis renginyje dalinosi Kauno lėlių teatro aktorius Saulius Bagaliūnas. Jis sugeba prakalbinti ne tik lėles - tai suvokėme visi dalyvavę renginyje. Aktorius, apdovanotas pasakotojo talento, pirmiausia susirinkusius pavedėjo savo vaikystės keliais, sujaudino prisiminimais apie Vievio kleboną Nikodemą, atsiskleidė, kaip jis suvokė žodžio spalvas ir pagaliau, kodėl jis mums dovanoja Vinco Mykolaičio – Putino kūrybą. Visi klausėmės aktoriaus Sauliaus tarsi užburti. Užburti jo žodžio galios ir Vinco Mykolaičio –Putino poezijos gelmių. Užburti ir aktoriaus Sauliaus širdies šilumos – į renginį jis atnešė krepšį savo sode užaugintų obuolių, kuriuos padalino susirinkusiems. Štai kokia prasminga V. Mykolaičio-Putino eilėraščio eilutė: “Džiaukis ir gyvenk...“.

O parodų salėje kas pirmą, o kas dar kartą džiaugėsi jaunos dailininkės Lauros Steponavičiūtės tapybos darbų paroda.

                                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021