Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos institucijų vadovų posėdis (2021-06-29)

Paskelbta: 2021-06-29

Birželio 29 dienos rytą Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius sukvietė į posėdį parapijos institucijų vadovus. Tai buvo pirmasis posėdis po ilgos pertraukos.

Po maldos klebonas pasidėmėjo kaip sekasi, ar visi esame pasiskiepiję, kokios nuotaikos, kokie planai ateičiai? Išklausęs visų pasisakymų monsinjoras pristatė pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai"  vadovę - Liliją Ivaškevičiūtę, paviešino kunigų skyrimus parapijoje.


Vėliau kvietė pamąstyti nuo kada reikėtų atnaujinti parapijos institucijų veiklą – nutarta nuo rugpjūčio 1d., kalbėta apie rekolekcijas parapijos bendruomenės nariams, institucijos narių įsijungimą į Garbinimo valandą, kuri vyksta kiekvieno mėnesio 12 d. bazilikoje. Aptarta ir kiti iškilę klausimai.


Malda baigę posėdį, pasivaišinę tortu, atsisveikinome iki rugpjūčio mėnesio.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021