Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Santuokos 50-čio proga palaiminimai Azaravičių šeimai Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2021-06-28)

Paskelbta: 2021-06-28

Kai žmonės vienas kitą myli, / jie tampa tikriausias draugais, / gyvenimas tuomet netyli / - Jis skleidžiasi meilės darbais. / Jie per gyvenimą vienas kitą lydi, / ir veiduose dvasinga šypsena, / kartais kantriai ir nutyli.../ gal pats įskaudinau tave? (Tikroji meilė, prof. dr, mons. V. S.Vaičiūnas, 2020 m.)

Birželio 27 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje susirinkę į Sumos šv. Mišias tikintieji, parapijos bendruomenės nariai buvo Valdo ir Adelės Onos Azaravičių, švenčiančių Santuokos sakramento 50 metų iškilmę, liudytojais.


Per šv. Mišias, kurioms vadovavo prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, gerbiamiems parapijiečiams Valdui ir Adelei Onai buvo suteiktas iškilmingas vedybinio gyvenimo palaiminimas.

Džiaugiamės Jūsų katalikiška šeima. Jūsų meilė, dvasinis bendrumas ir gyvenimo išmintis leido Jums sulaukti šio jubiliejaus. Savo gyvenimo harmonija, pamaldumu dalinatės ne tik su šeima, bet ir su visais Jus supančiais žmonėmis, esate pavyzdžiu ne tik savo vaikams, vaikaičiams, bet ir visiems kitiems.

Parapijiečiai A. Azaravičienę pažįsta ne tik kaip pastoracinės tarybos narę, parapijos Švč. Šiluvos Mergelės Marijos koordinatorę, Marijos radijo savanorę, bet kaip dėmesingą, paslaugią, visada besišypsančią, geros nuotaikos moterį.

Muzikinių tradicijų puoselėjimas Azaravičių šeimoje – tai vertinga dovana, kurią teikia mūsų krašto žmonėms. Valdas Azaravičius, pamilęs dainą ir giesmę, džiuginantis savo sodriu balsu, ilgus metus giedojo parapijos Sumos chore ir iki šio yra Kauno m. vyrų choro „Perkūnas“ narys.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021