Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kunigų skyrimai parapijoje (2021-06-24)

Paskelbta: 2021-06-25

Birželio 2 d., švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę, parapijiečius pasiekė žinia – Kauno arkivyskupo dekretu parapijos vikaras kun. Julius Grigonis paskirtas Vandžiogalos ir Labūnavos parapijų klebonu.


Kunigas Sigitas Bitkauskas, dirbantis policijos sielovadoje, paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu.


Kunigas Nerijus Pipiras atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.


Kunigas Virginijus Lenktaitis atleistas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Jurgio bažnyčios rezidentu apsigyvenant Kauno Šv. Jurgio konvente ir pagal išgales pagelbstint sielovadoje.

Mieli kunigai, Gerasis Viešpats telaimina Jus ir Jūsų kilnius darbus!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021