Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

40 val. Švč. Sakramento adoracija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (2021-02-16)

Paskelbta: 2021-02-16


Vasario 14 d., penktadienį, 18.00 val. šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje prasidėjo jau tradicija tapusi 40 val. Švč. Sakramento adoracija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.Dėkoti Dievui už Lietuvos laisvę ir melstis už jos šeimas bei jaunimą tikinčiuosius pakvietė šios kasmetinės adoracijos iniciatoriai ir rengėjai – Marijos radijas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas V. Grigaravičius bei Kauno arkivyskupija.


Dvi naktis nuo 22.00 valandos iki 7.00 val. per Marijos radiją buvo transliuojami dvasininkų mąstymai, skambėjo Dievo Žodis, Rožinio bei Gailestingumo vainikėlio maldos, litanijos, giesmės. Tikintieji savo namuose galėjo vienytis maldoje, šlovinti Viešpatį, dėkoti Jam už gyvenimo ir laisvės dovaną.


Dienos metu parapijiečiai, mažoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje pavieniui adoravę Švenčiausiąjį Sakramentą, galėjo pabūti artumoje su Jėzumi, pagarbinti Jį ir padėkoti Jam, atverti savo skaudulius, sunkumus.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija baigėsi vasario 16 d. 10 val. šv. Mišiomis bazilikoje. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas, koncelebravo Kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus ir parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.


Arkivyskupas, homilijoje peržvelgęs prasmingus Lietuvos himno žodžius, pakvietė tikinčiuosius melstis už Tėvynę Lietuvą, dėkoti Viešpačiui už šią didelę Dievo dovaną – laisvę, kad turėtume jėgos išlaikyti šią dovaną ir kad galėtume ją perduoti jaunimui, kvietė melstis už tuos, kurie paaukojo gyvybę už laisvę.


Šv. Mišios baigėsi Tautiška giesme.

Nuoširdžiai dėkojame už adoracijos metu perteiktus dvasingus mąstymus kunigams: kun. G. Stumbrui, kun. A. Jagelavičiui, kun. N. Pipirui, kun. S. Blinstrubiui, kun. br. V. Paurai, kun. R. Norkui, kun. R. Šumbrauskiui, kun. L.Vileniškiui, kun. S. Bužauskui, diakonui B.Ulevičiui, kun. V. Balčaičiui, mons. V. Grigaravičiui, solistams ir visiems prisidėjusiems prie šios Švč. Sakramento adoracijos.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021