Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dievo Žodžio sekmadienis parapijoje (2021-01-25)

Paskelbta: 2021-01-25

 

Sausio 24 d., trečiąjį eilinį metų sekmadienį, jau antrą kartą šventėme Dievo Žodžio sekmadienį. Popiežius Pranciškus savo laiške „Apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo“ (2019 09 30) rašė: „Tegul Dievo žodžiui skirtas sekmadienis padeda Dievo tautai vis maldingiau ir artimiau pažinti Šventąjį Raštą, kaip šventasis autorius jau seniai mokė: „Tas žodis yra tau labai arti, – jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumei“ (Įst 30, 14).

Šia proga artėjant Dievo Žodžio sekmadieniui kun. teol. lic. Algirdas Akelaitis Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu pateikė įvadą apie Dievo Žodžio sekmadienio vigiliją, o Kauno arkivyskupijos komanda šeštadienio vakarą pakvietė į vigiliją Kauno šv. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kurioje skaitovai nuo pradžios iki pabaigos perskaitė pirmąją ir trumpiausią Naujojo Testamento Evangeliją pagal Morkų. Klausytojai turėjo galimybę pirmą kartą išgirsti Lietuvos Biblijos draugijos parengto ekumeninio šios Evangelijos vertimo iš graikų kalbos tekstą, o kartu tarsi iš naujo permąstyti Jėzaus istoriją (žiūrėti>>>)

Kristaus Prisikėlimo parapijoje Dievo Žodžio sekmadienio šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir vikaras kun. Julius Grigonis.

Klebonas priminė, kaip 2020 metais iškilmingai šventėme pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį parapijoje: bazilikoje iškilmingoje vietoje, priešais altorių, buvo atversta Evangelija, skaitoma Evangelija pagal Morkų, intarpuose sukalbėtos maldos, pašventintas tikinčiųjų atsineštas Šventas Raštas. Evangelijos skaitymo tradicija tęsiasi iki šiol. Ją gali paskaityti kiekvienas užsukęs į baziliką.

Homilijoje monsinjoras kvietė individualiai gilintis į Dievo Žodį: „Skaitykime Šventąjį Raštą, susipažinti su jo skaitiniais jums padės leidiniai „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, kurie kviečia draugystei su Kristumi, su brangiu Šventuoju Dievo Žodžiu", - kalbėjo klebonas“ (homiliją žiūrėti >>>).

Tegul Jėzaus kvietimas atsiversti ir Jį sekti paliečia visų mūsų širdis. Mūsų malda tebūna šios dienos psalmės žodžiai: „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią, išmokyk mane takais Tavo eiti“(Ps 24, 4).

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021