Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito Lietuvos trispalve (2021-01-13)

Paskelbta: 2021-01-13


1991 metais sausio 13-tosios naktį  beginkliai taikūs Lietuvos žmonės,  apsupę Parlamento rūmus, Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, su giesmėmis ir maldomis priešinosi sovietų agresijai. Tuo metu žuvo 14 žmonių, 700 sužeista. Ši naktis giliai yra įstrigusi daugeliui Lietuvos piliečių iki šiol.

Šiandien, praėjus 30-čiai metų, be laužų, be susibūrimų prisimename Laisvės gynėjus, uždegtos žvakutės prie Sausio 13-tos memorialo, Televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto pastato.

Laisvės gynėjams atminti  Lietuvos trispalve nusidažė didžiųjų miestų pagrindiniai objektai, tarp jų ir Kristaus Prisikėlimo bazilika.


Karantino metu  renginiai nevyksta, nevyksta ir viešos pamaldos, tačiau kunigai individualiai aukoja šv. Mišias, meldžiasi ne tik už tuos, kurie atidavė gyvybę  už  Lietuvą, jos laisvę, bet ir už visus, kurie tą žvarbią naktį liko ištikimi savo pareigai ginti Tėvynę.

Būkime vieningi! Uždekime vilties ir vienybės žvakutę, prisijunkime prie ilgametės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Prisiminkime ir perduokime atmintį savo vaikams ir anūkams.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021