Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pas Viešpatį iškeliavo parapijos rėmėja, geradarė Marija Bulotaitė (2020-12-08)

Paskelbta: 2020-12-09


Gruodžio 5 d. ilgametė Kristaus Prisikėlimo parapijos rėmėja,  geradarė Marija Bulotaitė atsisveikino su šiuo pasauliu. Marija nuolatos remdavo ne tik parapiją, bet ir aukodavo „Marijos radijui“.

Laidotuvių šv. Mišiose Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčioje mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „ Šiandien į amžinybę palydime Mariją, kuri labai mylėjo ir brangino Eucharistiją, dažnai maitinosi gyvąja Eucharistine duona, nuoširdžiai tikėjo ir pasitikėjo Dievu.

Ji visada rodė pavyzdį, kiek gali nuveikti tikintis ir mylintis Dievą krikščionis, kurio gyvenimas glaudžiai suvienytas su Viešpačiu. Marija visą gyvenimą, kiek leido sveikata dirbo, dalinosi duonos kąsniu, paslaugumu, savo išmintimi ir gerumu su kitais“.

Iš tikrųjų sunku atsisveikinti su šiuo žmogumi, jos meilė ir rūpestis artimui, atlikti geri darbai lieka mūsų širdyse.

Tikimės, kad šiandien Išganytojas pasitinka ir įkurdina savo ištikimą tarnaitę dangiškojo Tėvo namuose, kad pailsėtų nuo savo vargų bei žemiškos kelionės sunkumų ir būtų apdovanota amžinuoju gyvenimu.

(Nuotrauka  iš Alkas.lt)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021