Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis Advento sekmadienis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2020-11-29)

Paskelbta: 2020-11-30

Lapkričio 29 d., sekmadienį, pradėjome Adventą – pasirengimą šv. Kalėdoms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje.

12.30 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje į tikinčiuosius, pradedančius budėjimo ir dvasinio atsinaujinimo metą, kreipėsi Advento pirmojo sekmadienio Eucharistijos liturgijai vadovaujantis parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius: „Mes ne tik laukiame Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės, bet kartu ruošiamės Jo antrajam atėjimui. Adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Todėl būkime budrūs, kantrūs, dėmesingi, nenuklyskime nuo Viešpaties kelių, neužkietinkime savo širdžių ir gyvenkime pagarbioje Dievo baimėje.“


Monsinjoras homilijoje įspėjo apie mūsų tykojančius pavojus, kurie nuvilia Dievo pasitikėjimą ir todėl negalime padaryti Dievo patikėtų mums darbų: tai mūsų širdies kietumas ir apsnūdimas, kai per kasdienę rutiną nematome, kas dedasi šalia, nepastebime žmonių, jų aimanų, vienišumo, pagalbos šauksmo, pražiopsome, kas dedasi ir mūsų pačių širdyse.


Šv. Mišios buvo transliuojamos per LRT Plius televiziją, kad tikintieji, dėl karantino apribojimų negalintys jose tiesiogiai dalyvauti, galėtų stebėti jų eigą ir melstis namuose.

Mišių pabaigoje klebonas pakvietė visus dalyvauti tradicinėje Caritas organizuojamoje Advento žvakučių akcijoje ir įsijungti į labdaringą Kalėdų dovanų akciją, skirtą Sriubos valgyklos lankytojams: jūsų numegztos šiltos kojinės, pirštinės, šalikai, kepurės  tesušildo Kūčių dieną vargstančių širdis ir apgaubia Kristaus meile.


Laukdami šv. Kalėdų, išgyvenkime šį sudėtingą pandemijos metą drąsinami popiežiaus Pranciškaus: „Adventas nuolatos primena viltį, primena, kad Dievas dalyvauja istorijoje, kad ją galutinai atbaigtų ir suteiktų pilnatvę, kuri yra Viešpats Jėzus Kristus. Dievas dalyvauja žmonijos istorijoje, jis yra „Dievas su mumis“, eina su mumis, kad mus palaikytų. Viešpats niekuomet neapleidžia, mus lydi egzistenciniuose reikaluose, kad mums padėtų atrasti gyvenimo kelionės prasmę, kasdienybės reikšmę, kad įkvėptų drąsos užklupus išbandymams ir skausmams. Dievas ištiesia mums ranką siaučiant gyvenimo audroms ir išlaisvina iš pavojų.”


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021