Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose – „Kauno dainoriai“ (2009-01-04)

Paskelbta: 2009-01-09

 

Pirmąjį 2009 metų sekmadienį po šv. Mišių konferencijų salėje koncertavo klubo „Kauno dainoriai“ mišrus choras „Bičiuliai“, vadovas Vincentas Kursa. Viena po kitos liejosi dainos apie gimtinę, motiną, močiutę, partizanus. Kiekvieną dainą lydėjo širdingi aplodismentai, o ypač nuskambėjus dainai apie Kauną.

Įsimintinas šis koncertas tuo, kad jame pirmą kartą nuskambėjo daina apie Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią – „Tautos šventovė“. Eiles sukūrė Povilas Šernas, muziką – Vincentas Kursa. Beje, išgirdome ir daugiau Povilo Šerno ir Vincento Kursos sukurtų dainų.

Kiekviena jų jaudino klausytojus ir norėjosi, kad koncertas dar ilgai nesibaigtų. Koncerte dalyvavo ir dainų autorius Povilas Šernas. Dainų autoriai buvo apdovanoti gėlėmis ir knygomis “Naujasis testamentas“.
O kai choras užtraukė paskutinę dainą – visi klausytojai atsistojo, pagerbdami dainininkus, kai kurie net pritarė.

Pirmasis šių metų koncertas sušildė, suartino ir klausytojus, ir atlikėjus.

                                                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021