Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - "Lietuva – mūsų įkvėpimo žemė" (2020-09-24)

Paskelbta: 2020-10-05


Taip pavadino literatūrinę - muzikinę kompoziciją Violeta ir Antanas Bakučiai, kurią sambūrio senjorai ir pamatė rugsėjo ketvirtojo trečiadienio popietėje. Kiekviena kalba – Dievo dovana, be kalbos – nebus tautos. Nuo ko priklauso lietuvių kalbos išlikimas, vadinasi, ir tautos išlikimas. Kaip teigė kompozicijos autoriai – nuo mūsų pačių, kaip ją puoselėsime, kaip saugosime.

Valandą trukusioje kompozicijoje Violeta pasakojo apie žmones, nusipelniusius mūsų kalbai. Ką mums paliko Antanas Strazdas,  Simonas Daukantas, Danielius Kleinas, Merkelis Giedraitis, Konstantinas Sirvydas, Jonas Jablonskis, Jurgis Bielinis, Juozas Tumas – Vaižgantas, Maironis ir kelios dešimtys Lietuvos asmenybių.


Kiekvienas lietuvis gali didžiuotis, kad mūsų gimtoji kalba yra seniausia gyva indoeuropiečių kalba pasaulyje, kuri buvusi niekinta ir trypta, bet buvo išsaugota. Ir šiandien ji - gyva.

Senjorai buvo labai dėkingi Violetai ir Antanui Bakučiams už labai prasmingą pamoką, kuri priminė, kuo kiekvienas lietuvis privalo didžiuotis ir nepamiršti tų, kurie paliko labai ženklius pėdsakus mūsų tautos istorijoje.

                                                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021