Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2020-09-20)

Paskelbta: 2020-09-21


 Išaušo saulėtas rugsėjo 20-osios rytas, tarsi pranešdamas, kokie iškilmingi atlaidai – Švč. Mergelės Marijos Gimimo – įvyks mūsų Šventovėje. Kas dėl kai kurių priežasčių negalėjo nuvykti į Šiluvą, turėjo galimybę atlaidų džiaugsmą ir pilnatvę patirti Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Šv. Mišioms vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius, kun., teol. dr. Ramūnas Norkus, koncelebravo parapijos klebonas  mons. Vytautas Grigaravičius ir prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Sakydamas homiliją,  rektorius  pasidžiaugė, kad Lietuvoje turime nemažai bažnyčių, kurioms suteiktas garbingas Švč. Mergelės Marijos vardas ir didžiuojamasi šiuo titulu.


Homilijoje išryškintas pagrindinis akcentas apie Mergelės Marijos misiją žemėje. „Esame įsitikinę, kad ji gyveno žemėje, kad ji po širdimi nešiojo Dievo sūnų ir perdavė žinią, kad Dievas pamilo pasaulį ir atsiuntė savo sūnų, kuris gimė, bet buvo neeilinis, - akcentavo kunigas, - pagerbdami Mergelę Mariją, mes pagerbiame ir jos kūdikį. Marija mus moko artėti prie Viešpaties. Svarbiausia mūsų gyvenime - širdyje suklupti prie Viešpaties, melstis ir sulauksime Mergelės Marijos globos kelyje pas Dievą.“

Iškilminga procesija, Švč. Sakramento pagarbinimas.


Šventovėje atlaidai pasibaigė, bet tikiuosi, kad  Kunigų seminarijos rektoriaus, kun.  R. Norkaus pasakyti žodžiai ras gilų atgarsį maldininkų širdyse.

Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021