Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio popietėje - susitikimas su Seimo nariu (2020-09-16)

Paskelbta: 2020-09-21


 Rugsėjo 16-ąją sambūrio popietėje apsilankė Seimo narys Kazimieras Starkevičius ir Kauno miesto tarybos narys Vitas Lendraitis. Mes džiaugėmės vėl susitikę su jais, kurie nebe pirmą kartą svečiuojasi mūsų popietėje, o gerbiamas Kazimieras senjorams yra padovanojęs kelionę į Punską, kvietimus apsilankyti jo mecenuojamame koncerte filharmonijoje „Sugrįžimai“.


Artėja rinkimai į Seimą, bet nei Kazimieras Starkevičius, nei Vitas Lendraitis apie tai nekalbėjo. Gerb. Kazimieras pasakojo apie situaciją Lietuvos žemės ūkyje, ekonomikoje, pakomentavo įvykius Baltarusijoje, o taip pat apie susitikimus su kitų šalių vadovais.

Vitas Lendraitis labai išsamiai papasakojo, kokie darbai vykdomi ar bus vykdomi Kauno mieste.

Prelegentai atsakė į senjorų klausimus. Kazimieras Starkevičius kartu su profesoriumi Alvydu Balaženčiu ir rašytoju publicistu Pranu Sasnausku išleido monografiją „Kolūkmetis okupuotos Lietuvos kaime“. Monografija skiriama vienai skaudžiausių XX amžiaus okupuotos Lietuvos problemų – kolūkmečiui. Dėmesio centre – iššūkiai, padarę didžiausią įtaką okupuotos Lietuvos kaime: karas prieš kaimą, trėmimai, prievartinė kolektyvizacija, moralinės ir ūkinės kaimo deformacijos. Platesnis šios knygos pristatymas dar įvyks. Dalis senjorų su gerbiamo Kazimiero autografu gavo dovanų šią knygą, o autorius pažadėjo padovanoti visiems.

                                                                Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021