Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai Šilinių atlaiduose (2020-09-14)

Paskelbta: 2020-09-14

Rugsėjo 12-ąją,  švenčiant Jaunimo ir katalikiškų bendruomenių dieną, į Šilinių atlaidus vyko ir Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji,  bendruomenės nariai, kurių tarpe buvo tikybos mokytojai, jaunimas, Gyvojo Rožinio, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos, Biblijos studijos nariai su savo koordinatoriais.

Rudeniškai saulėtą dieną Šiluva pasitiko pasipuošusi, atlaidų džiaugsmas jautėsi kiekvieno piligrimo širdyje.

Pasak Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje šiemet vainikuoja daugybė ypatingų progų: popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II šimtmetis, kardinolo Vincento Sladkevičiaus šimtmetis, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30 metų jubiliejus, popiežiaus Pranciškaus enciklikos "Laudato si", kalbančios apie rūpinimąsi bendraisiais namais, penkmetis ir Šventojo Tėvo kvietimas visą mėnesį melstis už kūriniją.

12.00 val. iškilmingai Eucharistijai vadovavo ir homiliją sakė Vilkaviškio vyskupas, LVK Liturgijos komisijos pirmininkas Rimantas Norvila, koncelebravo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kardinolas  Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas Lionginas Virbalas, talkino Raseinių dekanato kunigai, kapelionai. (išsamiau skaityti >>>)


Giedojo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos choras „In Vivo“, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Padėkoję Dievui už Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų malones, už laisvės trisdešimtąjį jubiliejų,  pilni įspūdžių  grįžome namo.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021