Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pradedame naująjį sielovadinės veiklos sezoną (2020-08-30)

Paskelbta: 2020-08-31

Rugpjūčio 30 d. į Kristaus Prisikėlimo baziliką rinkosi ne tik Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai, bet ir pastoracinės tarybos nariai, grupelių vadovai, adoruotojai, procesijų dalyviai. Bendrai maldai visus sukvietė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

11.00 val. šv. Mišios prasidėjo procesija, Eucharistijos liturgijai vadovavo  mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas dr. Benas Ulevičius.

„Artėja rugsėjis, pradedame naująjį sielovadinės veiklos  sezoną. Pailsėję po vasaros, kibsime į darbus, tad atverkime širdis Dievui ir malda semkimės įkvėpimo, ištvermės įgyvendinant naujus sumanymus, projektus. Šiandien melskimės už vaikučius, mokytojus, kurie rugsėjo 1-ąją pradės naujuosius mokslo metus,“- kalbėjo monsinjoras.

Diakonas homilijoje atskleidė, jog Šventojo Rašto skaitiniai šį sekmadienį kalba apie dvi skirtingas logikas - Pasaulio logiką ir Dievo logiką. Pasaulio logika pabrėžia žemišką jėgą, turtą, komfortą. Šiuo keliu pasukęs žmogus galiausiai sukaustomas baimės - baimės netekti savo žemiško gyvenimo ir gėrybių. Nors įgyja daiktų, prailgina savo dienas, praranda savo sielos gyvybę. Dievo logika dovanoja laisvę nuo baimės. Kas jau šiame gyvenime ieško Dievo meilės ir taikos, bus amžinai gyvas. Žemiškos negandos neatskirs jo nuo Kristaus meilės.

Kviečiame bendruomenės narius įsijungti į parapijos institucijų veiklą. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Gyvojo Rožinio draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, kunigai kviečia dvasiniams pokalbiams.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021