Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tradicija tęsiama: Fatimos Dievo Motinos viešnagė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2020-08-29)

Paskelbta: 2020-08-31


Rugpjūčio 28 d. tradiciškai į Kristaus Prisikėlimo baziliką atkeliavo Fatimos Dievo Motinos statula, lydima katalikiškąsias vertybes ginančios  įvairių tautų atstovų organizacijos (“Tradition, Family, Property” – Tradicija, Šeima, Nuosavybė),  kuriai vadovavo generalinis direktorius, atstovas Lietuvai, Renatas William Murta de Vasconcela. Deja, dėl koronaviruso negalėjo atvykti svečiai iš Brazilijos, Italijos, Portugalijos ir Baltarusijos, kurie,  kaip ir kasmet, aplankydavo mūsų šalį.

17.30 val. atvykusius svečius  prie bazilikos durų pasitiko parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Pamaldos prasidėjo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.


Šv. Mišias aukojo mons. V. Grigaravičius. „Šiandien sulaukėme Dievo Motinos iš Fatimos,  – kalbėjo klebonas, - ir kartu susirinkome padėkoti Dievo Motinai Marijai už visas gautas malones".

Pristatęs TFP asociaciją, kvietė melstis už Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą a.a. Antaną Račą, kuris visada lydėdavo šią organizaciją Lietuvoje, taip pat kvietė jungtis į maldą už Baltarusijos laisvę ir demokratiją, dvasinį atgimimą ir Tėvynę Lietuvą, o ypač kvietė melstis už čia susirinkusius vaikus ir jų tėvelius, prašant Dievo Motinos globos naujųjų mokslo metų proga.

Klebonas homiliją  skyrė šeimoms, kurioms šiuo metu ypač reikia visų palaikymo ir maldos.

Šv. Mišių pabaigoje monsinjoras sukvietė vaikus prie altoriaus ir juos palaimino.


Atsidėkodami už priėmimą,  svečiai įteikė tikintiesiems savo atminimo dovaną – 2020-2021 m. kalendorių, skirtą 1991-ųjų metų sausio 13-osios įvykiams  Vilniuje atminti.

Dėkojame Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus pirmininko pavaduotojai Daivai Lileikienei už rūpestį,  kad kasmet Fatimos Dievo Motina  svečiuojasi  mūsų parapijoje.


Žvelkime į Mergelę Mariją, Dievo Motiną, mokykimės iš Jos tikėjimo, visiško atsidavimo, prašykime nuolankumo bei jos užtarimo pas Dievą!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021