Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Įteikti 2008 m. padėkos ženklai „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ (2008-12-26)

Paskelbta: 2008-12-29

 

Gruodžio 26 d. minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 4-ąsias konsekravimo metines, Pastoracinės tarybos nutarimu (2008 11 19, protokolo nr. 07) padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ apdovanoti šie parapijai nusipelnę asmenys:


aktorius Egidijus Stancikas – už nuopelnus, aktyviai ir kūrybingai puoselėjant parapijos kultūrinį bei dvasinį gyvenimą;


profesorius Vytautas Nezgada – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią;


kunigas Viktoras Brusokas – už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021