Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švenčiausios Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje (2020-06-21)

Paskelbta: 2020-06-22Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai JĖZAUS KRISTAUS ŠIRDŽIAI, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas JĖZAUS KRISTAUS MEILEI, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis.

Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą. Jėzaus Širdis – tai tikra, gyva Širdis, kuri mylėjo ir kentėjo, kuri Jo gyvenime tokia svarbi, kaip ir mūsų širdis – mūsų gyvenime.

Ši Širdis buvo ir yra neatsiejama gailestingumo ir meilės pilno gyvenimo dalis.

(Bernardinai.lt 2014.06.27)


Birželio 21 d., sekmadienį,  Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji šventė titulinius Švč. Jėzaus Širdies atlaidus.

 

11.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos altarista kun. Virginijus Lenktaitis, patarnavo parapijos diakonas, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, dr. Benas Ulevičius ir praktiką atliekantis Kauno kunigų seminarijos klierikas Titas Misevičius.


Homilijoje  diakonas pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčia labai daug kalba apie širdį. Taip atskleidžiama, jog krikščionybė yra širdies perkeitimo kelias. Kiekviename iš mūsų yra gelmė, kurią ir vadiname "širdimi". Būtent širdyje susitinkame Dievą, artimą ir save.

Garbindami Švč. Jėzaus širdį nuolat prisimename, kad Dievas tapo žmogumi, prisiėmė žmogaus širdies gelmę, kad pripildytų ją meile. Todėl mūsų gyvenimas su Dievu yra mūsų širdies vienybė su mylinčia Jėzaus širdimi, o per ją - su Dievo meilės gelme.

Atnašų liturgijoje dalyvavo parapijos jaunos šeimos.

Homilijos pabaigoje diakonas Benas kvietė garbinti Švč. Jėzaus Širdį Švenčiausiajame Sakramente .


Po Šv. Mišių bazilikoje buvo einama procesija su Švč. Sakramentu.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021