Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūris – Šv. Gertrūdos bažnyčioje (2008-12-17)

Paskelbta: 2008-12-29

 

Dar prieš keletą savaičių buvome nutarę aplankyti Šv. Gertrūdos bažnyčią. Nors trečiadienį nuo pat ankstyvo ryto gatvėse buvo slidu, bet pagyvenusių žmonių sambūrio sumanytas piligriminis žygis įvyko – susirinko nemažas būrelis.

Mus maloniai sutiko bažnyčios rektorius Vytautas Brilius ir papasakojo apie šios šventovės istoriją. O ji labai įdomi, nes tai viena seniausių bažnyčių Kaune, manoma, kad statyta XV a. antroje pusėje, joje kartu dera gotika ir barokas. Rektorius priminė bažnyčios ištakas, kai ją Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras paskyrė Kauno parapijinei bažnyčiai, vėliau čia šeimininkavo vienuoliai rokitai, dar vėliau – šaritės, po jų bažnyčia buvo Kauno parapijos filija, o nuo 1921 metų buvo perduota marijonams. Ir visi mename tuos laikus, kai net 47-erius metus Šv. Gertrūdos bažnyčia buvo paversta sandėliu. Po teroro dešimtmečių vėl ši jauki maža bažnytėlė sugrįžo tikintiesiems, sugrįžo ir išsaugotas stebuklingas kryžius. Rektorius Vytautas Brilius papasakojo ir apie bažnyčios atstatymo laikotarpį, apie sukurtus naujus Kryžiaus kelius, apie Žvakių šventovę ir marijonų vienuoliją, jų tikslus bei darbus, kaip jis tapo šios vienuolijos nariu.

Padėkoję Šv. Gertrūdos rektoriui Vytautui Briliui už įdomų pasakojimą, linkėjome jam prasmingų Šv. Kalėdų ir Dievo palaimos visuose darbuose.

Po to visi kartu meldėmies Žvakių šventovėje - uždegę žvakę už visus sambūrio dalyvius, prašydami sveikatos ir Dievo palaimos. Kas turėjo savo intencijų – meldėsi Žvakių šventovėje, prie stebuklingo kryžiaus, prie kurio ne vieno mūsų tėvai ar seneliai, ar giminės meldėsi ir gavo Dievo malonių.
                                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021