Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapija karantino metu: Gavėnios kelias per dykumą (2020-03-28)

Paskelbta: 2020-03-28


Gyvenimas karantine tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, ir šiandien pandemijos apimtame pasaulyje bei Lietuvoje nelengva matyti tuščias bažnyčias, sėdėti užsidariusiems namuose, negalint be būtino reikalo išeiti.

Šiuo sudėtingu metu Lietuvos vyskupai, Kauno arkivyskupijos dvasininkai kviečia visus tikinčiuosius „tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingoje meilėje, ieškoti iškylančių klausimų sprendimo, išlaikyti pasitikėjimą Dievu ir pagarbią bei veiklią meilę vieni kitiems", ragindami kiekvieną būti „degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems" (plg Mt 5,16).


Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius su kunigais, kol galios karantinas, nuoširdžiai ir toliau tarnauja parapijiečiams, aukodami šv. Mišias tuščiose bažnyčiose tikinčiųjų užsakytomis intencijomis, melsdamiesi už visus parapijiečius bei atlikdami kitus patarnavimus.


Parapijiečiai, negalėdami dalyvauti šv. Mišiose, stebi jų transliaciją per televiziją sekmadieniais 12.30 val. o daugelis klausytojų, ypač senjorai, dėkoja Marijos radijui už suteiktą galimybę kasdien klausytis transliacijų ir priimti dvasinę komuniją.

Parapijos bendruomenės nariai, atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą įvairiais būdais paminėti „24 valandas Viešpačiui“, kovo 20 dieną, Atgailos ir pasninko dieną, nuotoliniu būdu meldėsi už sergančiuosius, dirbančius medikus ir visus, kurie negailėdami jėgų siekia pažaboti koronavirusą pasaulyje ir Lietuvoje.

Švč. Mergelės Marijos rožinio draugijos nariai kas vakarą 17.30 val. kalba rožinį, o  20 val. aktyviai jungiasi į šv. Juozapo ir Rožinio Maldos tiltą. Jie kalba maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ ir prašo šv. Juozapo užtarimo.

Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai kiekvieną savaitę, įprastiniu jų susitikimo metu, trečiadieniais 13 val., savo namuose meldžiasi už senjorus, gydytojus, dvasininkus, Lietuvą . Prie maldos jungiasi ir dvasios vadovas diak. Benas Ulevičius.

Penktadienį 19 val. parapijiečiai nuotoliniu būdu jungėsi į bendrą maldą Šv. Petro aikštėje Vatikane. Neįprasta buvo stebėti tuščią aikštę apsuptą didingų kolonų, prožektorių ir dar lyjant lietui.


Malda, užuojauta, švelnumas sklido toli nuo Šv. Petro bazilikos laiptų. Klausėmės Dievo žodžio, garbinome Švenčiausiąjį Sakramentą ir iš popiežius Pranciškaus gavome ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui (Urbi et Orbi).

Karantino laikotarpiu, nors kai kurios Carito organizacijos užsidarė, parapijos Pagalbos namuose tarnybos savanorių darbas nenutrūksta. Nepaisydami rizikos, jie 3 kartus per savaitę vienišiems, neįgaliesiems žmonėms pristato maistą į namus, padėdami jį prie durų.

Sriubos valgykloje taip pat teikiamas maistas išsinešimui: dviguba porcija įpakuojama vienkartiniuose induose, kuriuos žmonės pasiima prie valgyklos durų. Kiekvieną dieną išdalijama po 500 porcijų.

Mielieji, artėja šv. Velykos, tikrai neįprastos, nebūtos Lietuvoje... Apsižvalgykime aplinkui, gal šalia Jūsų gyvena vienišas sergantis kaimynas, tačiau nedrįstantis paprašyti pagalbos. Pagelbėkime jam. Gal jūsų atneštas karštos košės indelis suteiks jam stiprybės, o Jūsų buvimas šalia ir atjauta sušildys žmogaus širdį.


Artimo meilės darbais pasitikime didingiausią ir džiaugsmingiausią mūsų visų šventę - Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iš mirties triumfą. Tik su Kristumi, Juo padedami ir pasitikėdami, įveiksime visas mus ištinkančias negandas ir iššūkius.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021