Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmė parapijoje (2020-03-05)

Paskelbta: 2020-03-05


Kovo 4-ąją, švenčiant  Šv. Kazimierą, Lietuvos globėją, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje į Kauno m. mokyklų mokinių XVIII dailės projekto „Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas“ atidarymą susirinko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno m. dailės mokytojų metodinio centro, Šv. Kazimiero ordino Kauno skyriaus, šv. Kazimiero progimnazijos ir Kauno J. Grušo meno gimnazijos atstovai.


Mokiniai dėl koronaviruso nedalyvavo, kūrybinius darbus jie atliko savo gimnazijose.

Organizatoriai,  realizuojant temą „Šventasis ir tautodailė“,  siūlė  mokiniams  domėtis su šv. Kazimiero gyvenimu, idėjomis, tautodailės kūriniais ir visa tai perteikti savo darbuose, naudojant karpinius, tapybos, grafines ir kitas priemones.


Klebonas mons.  V. Grigaravičius pasveikinęs svečius su šv. Kazimiero iškilme, pasidžiaugė šia gražia akcija, kuri tęsiasi  jau aštuoniolika metų, o bazilikoje - dešimtą kartą.  Paroda bazilikoje bus eksponuojama kovo mėn.

Monsinjoras  pasidalijo mintimis iš homilijos, kai 1984 m. kovo 4 d. popiežius šv. Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje Romoje aukojo šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties Mišias.


„ Jau penki šimtmečiai, kai jis kalba savo tautiečiams ir drauge savo broliams ir seserims per tikėjimo ir švento krikšto malonę: „Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas“. Broliai ir seserys, mintimis ir širdimi persikeliu prie šv. Kazimiero kapo Vilniuje. Šiemet sueina penki šimtmečiai nuo dienos, kai to šventojo visai Bažnyčiai brangios relikvijos buvo padėtos tarp savo tautiečių gimtojoje žemėje. Jau penkis šimtmečius Lietuvos globėjas šv. Kazimieras gyvena savo tautoje su visu šventumo paveldu – gyvena kaip Atpirkimo paslapties liudytojas ir kaip ženklas tos vilties, kuria esame išgelbėti (Rom 8, 24)“.


Kovo 4-ąją, šv. Mišių metų prie išstatytos šv. Kazimiero relikvijos, atgabentos iš Amerikos, sukalbėta Šv. Kazimiero litanija, o baigiantis iškilmingoms pamaldoms tikintieji buvo palaiminti šia relikvija.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021