Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Įspūdžiai iš Romos (2008-12-10)

Paskelbta: 2008-12-15

 

Šventiniame Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo jubiliejaus uždaryme Romoje dalyvavo ir grupė mūsų parapijiečių, klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, kunigas Mindaugas Pukštys. Pagyvenusių žmonių popietėje kunigas Mindaugas pasidalijo įspūdžiais apie šią iškilią šventę.

Mintimis su juo mes tarsi pabuvojome visur, kur tomis dienomis buvo aukojamos šv. Mišios: Švč. Mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje, Šv. Pauliaus, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Petro bazilikose.Taip pat trumpai papasakojo, kuo būdinga kiekviena bazilika.

Kunigui Mindaugui teko mokytis Popiežiškoje lietuvių kolegijoje Romoje ir būti Vatikane tuo metu, kai Amžinybėn išėjo popiežius Jonas Paulius II - 2005metų balandžio 2-ąją, kur buvo nukreiptas visos žmonijos žvilgsnis.

Kunigas Mindaugas papasakojo, ką teko patirti ir išgyventi, kad tomis dienomis Romoje buvo jaučiamas didelis taikus judėjimas, kai atsisveikinti su Popiežiumi plūdo minios iš viso pasaulio. Visi gyveno šviesaus viltingo gedulo nuotaika.
Taip pat išgirdome trumpą Vatikano istoriją, kaip buvo išrinktas Popiežius Benediktas XVI.

Senjorai labai dėkingi kunigui Mindaugui Pukščiui už dvasingą popietę.

                                                                                           Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021