Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietė skirta Vasario 16-ajai (2020-02-14)

Paskelbta: 2020-02-14


Vasario 12-ąją senjorų popietė buvo skirta Valstybės dienai – Vasario 16-ajai. Violeta ir Antanas Bakučiai parodė neseniai sukurtą muzikinę kompoziciją „Savo pasišventimu jie liudijo Lietuvą...“


Iškilmingą popietę pradėjome himnu ir autorių vedami keliavome Lietuvos istorijos keliais. Kodėl M. Daukša beldėsi į lietuvio sąžinę, ką mums davė knygnešiai, ką istorijon įrašė J. Basanavičius, V. Kudirka, Vydūnas? Ir dešimtys kitų Lietuvos šviesuolių savo darbus, gyvenimą paskyrę Lietuvai, kad ji būtų laisva, šviesėjanti, kad neprarastume šaknų ir išsaugotume savo tapatybę.

Atkeliavome iki mūsų kartai išgyventų metų - Sąjūdis, Baltijos kelias, Kovo 11-oji. Atmintis įrašyta istorijos metraščiuose - neužklokime užmarštin... Be šaknų lietuvybės medis nelapotų...Didžiuokimės tautos pamatinėmis vertybėmis... Pasakojo ir kvietė kompozicijos autoriai – Violeta ir Antanas. Tai buvo tarsi gili istorijos pamoka, suteikusi žinią, priminusi, ką turime, kuo privalome didžiuotis ir džiaugtis.


Sujaudinti iki širdies gilumos dėkojome Violetai ir Antanui Bakučiams, linkėdami sėkmės kūryboje, kuri verta pačių aukščiausių balų.

Ant mūsų kuklaus vaišių stalo trispalvė juosta ir uždegtos dvidešimt žvakelių už didžiausios pagarbos vertus Nepriklausomybės akto signatarus.

Trumpai priminiau jų gyvenimo kelią ir darbus. Niekada negalime pamiršti tautos ąžuolų, kurių visas gyvenimas ir darbai buvo skirti Lietuvai. Šventiškoje popietėje nuskambėjo ir mūsų pamėgtos dainos apie LIETUVĄ.

               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021