Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dievo Žodžio sekmadienis parapijoje (2020-01-27)

Paskelbta: 2020-01-27


Nuo šių metų Šventasis Tėvas trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį pakvietė visą Bažnyčią dar giliau „švęsti, apmąstyti, skleisti Dievo Žodį".


Tad vasario 26 d., popiežiaus Pranciškaus pakviesti, susirinkome Kristaus Prisikėlimo bazilikoje pirmą kartą švęsti Dievo Žodžio sekmadienio.

11 val. šv. Mišios prasidėjo procesija, kurioje buvo iškilmingai nešamas Šventasis Raštas ir padėtas jam skirtoje išpuoštoje vietoje priešais altorių.


Šv. Mišias aukojo kun. Gintaras Blužas, pavaduojantis kleboną mons. Vytautą Grigaravičių, išvykusį į Romą dalyvauti kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingrese Šv. Angelės Meriči bažnyčioje.

Po Evangelijos, kurią perskaitė diakonas Benas Ulevičius, tikintieji buvo supažindinti su Lietuvos vyskupų laišku, skirtu šiai dienai (skaityti >>>).


Perskaitęs laišką, diakonas, iškėlęs klausimą, kaip galime aktyviai pažinti Šventąjį Raštą, kuris yra tiek tirštas, tiek gilus, dalijosi savo prisiminimais, kad Šventąjį Raštą  pradėjo skaityti būdamas aštuoniolikos metų. Jis pasakojo, kai anuomet skaitydavo, krisdavo į sielą Dievo žodžio gyvybė, vis pasibraukdavo kažkokią ištrauką. Tėvelis sakydavo: "Kodėl braukai knygas?", o aš atsakydavau, kad čia yra ne knyga, o Dievo Žodis, aštresnis už aštrų beašmeninį ginklą. Svarbu turėti tokį žodį savo gyvenime. Kiek beskaityčiau, vis naujos ertmės, nauja gyvybės kalba maitina, bet labai svarbu skaityti Šventąjį Raštą ir bendruomeniškai.

Diakonas Benas pakvietė jungtis į parapijoje veikiančią Šventojo Rašto grupę, o namuose kvietė Šventąjį Raštą nelaikyti lentynose, bet skaityti ir rytais, ir vakarais. "Skaitykime Šventąjį Raštą. Susipažinti su jo skaitiniais jums padės leidiniai „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, kurie jus kviečia draugystei su Kristumi, su brangiu Šventuoju Dievo Žodžiu", - kalbėjo diakonas.

Šv. Mišių pabaigoje kun. Gintaras Blužas pakvietė tikinčiuosius pakelti į viršų savo atsineštus Šventuosius Raštus ir, eidamas per baziliką, juos pašventino.

Tarp šv. Mišių nuo 10.15 iki 11.00 val. ir nuo 12.10 iki 12.30 val. Pastoracinės tarybos nariai, Šventojo Rašto lektoriai iškilmingai skaitė ištraukas iš Evangelijos pagal Morkų, po atskirų skyrių pakviečiant tikinčiuosius kartu sukalbėti maldas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021