Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Per pasaulį keliauja žmogus...(2020-01-15)

Paskelbta: 2020-01-20


 Šie žodžiai kiekvienam, besidominčiam mūsų tautos literatūra, primena tautos dainių Bernardą Brazdžionį. Ir girdėtas, ir matytas ir daug jo kūrybos posmų yra įstrigę daugelio atmintin, bet yra ir nepažintų tautos šauklio gyvenimo takų, vilčių . Todėl neatsitiktinai apie Bernardą Brazdžionį sausio 15-osios popietėje senjorams pasakojo poeto gyvenimo ir kūrybos tyrinėtoja Maironio literatūros muziejaus muziejininkė Jūratė Ivanauskienė.

Taip ir keliavome , klausydamiesi ir matydami dokumentus, nuotraukas iš Bernardo Brazdžionio gyvenimo, pradedant Biržų pilimi, mokslais gimnazijoje, universitete, pirmaisiais kūrybos mėginimais ir džiaugsmais. Vėliau emigracija, gyvenimas ir kūryba Amerikoje, sugrįžimas gimtinėn. Ir niekada nepavargstantis, nenuilstantis kuriantis Lietuvai ir jos žmonėms. Poeto kūryba giliai įaugo į lietuvių širdį ir protą ir kartų kartos žavėsis Vyte Nemunėliu ir poeto proregiais ir toliaregiškais perspėjimais sergstint amžinas žmogiškąsias vertybes, nacionalinę savastį. Sakoma, kad dideli poetai daug anksčiau už gudriausius politikus pajaučia grėsmes, kurios žudo, naikina tautas.


Jau po Bernardo Brazdžionio mirties bnuvo išleistas rinkinys „Kas šviečia virš galaktikų visų“. Prabėgo tik keletas metų, kai Lietuvoje atkurta Nepriklausomybė. Ne viskas klostosi taip, kaip tikėta ir laukta. Ir poeto kūryboje visu galingumu gula posmai apie skausmingus pokyčius, paklydimus Lietuvoje. Klausėmės eilėraščių iš rinkinio ir žavėjomės Bernardo Brazdžionio giliais ir taikliais pastebėjimais.

„Atrodo, kad šimtmečiais kūno vergijoj nebuvom,/Ir kūnui, ir sielai laisviausiąją laisvę sukūrę,/O skęstamir grimztam, de facto ir pūvam,/ Iš pertekliaus šokam ir pokylius keliam de jure.“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021