Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už a.a Kristaus Prisikėlimo parapijos kleboną kun. Viktorą Brusoką (2020-01-15)

Paskelbta: 2020-01-15

Sausio 15 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišiose, kurioms vadovavo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis, meldėmės už buvusį Kristaus Prisikėlimo parapijos kleboną kunigą Viktorą Brusoką.

Kun. J. Grigonis pasidalijo mintimis, kaip jam teko trejus metus darbuotis su kun. Viktoru, kuris po sunkios ir ilgos ligos išėjo anapilin prieš penkerius metus.

Kai kun. V. Brusokas 1993 metais buvo paskirtas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristu vikaru, šiose pareigose jam teko pabūti tik porą metų. Tuo metu vyko Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbai. Tuometinis parapijos klebonas būsimasis vyskupas Eugenijus Bartulis buvo perkeltas į kitas pareigas, o kunigas Viktoras Brusokas paskirtas Prisikėlimo parapijos klebonu. Jam taip pat buvo pavesta Tautos šventovės atstatymo darbų priežiūra.

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu kunigas Viktoras Brusokas išbuvo septynerius metus, kol galiausiai sveikata nebeleido pakelti vis didėjančios darbų naštos. 2002 metų kovo mėnesį jis vėl buvo paskirtas parapijos altaristu. 

2009 metais, sveikatai dar labiau susilpnėjus, apsigyveno Marijampolės specialiuosiuose globos namuose. Rūpestingai prižiūrimas, šiek tiek buvo ir sustiprėjęs, tačiau įsisenėjusi liga pasiekė savo.

Kunigas Viktoras Brusokas, jo paties pageidavimu, palaidotas savo tėviškės Daukšių bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021