Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Būrelio „Dievo vaikai“ rekolekcijos (2008-11-23)

Paskelbta: 2008-12-08

 

Lapkričio 21-23 dienomis Prisikėlimo parapijos „Dievo vaikų“ būrelis jau trečiąjį kartą dalyvavo rekolekcijose Raudondvaryje.

           Šių rekolekcijų mokymai ir temos buvo gan plačios. Mes turėjome galimybę susipažinti, kaip reiktų elgtis susikaupimo ir pasiruošimo Advento bei šv. Kalėdų laikotarpyje. Išskirtinė rekolekcijų programos dalis – šeštadienio vakaro malda, kuri yra pavadinta „Žvaigžde“. Kiekvienoje maldos stotelėje sulaukdavome staigmenos, susijusios su eilutėmis iš Šventojo Rašto. Vakaro tamsoje žvakutės mūsų rankose priminė mažuosius dangaus žiburėlius – žvaigždes.
Šiose rekolekcijose vadovų pastangomis patyrėm nuostabių, nepamirštamų akimirkų.

Sekmadienį, paskutinę rekolekcijų dieną, jaukioje sodybos salėje Eucharistijos šventime dalyvavo ir mūsų tėveliai. Buvimas drauge, mokymasis vienas iš kito, o svarbiausia - šypsenos veiduose ir džiaugsmas širdyse įprasmina tokį savaitgalio praleidimo būdą. Kiekvienas šiltas žodis, dėmesys, pokalbis ir malda leidžia pajusti mūsų mažai širdelei Dievo artumą ir skatina būti geresniu.

                                                                                                           

   Agnė Grigaitytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021